Phương án ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai của thành phố Đà nẵng theo Kịch bản tình trạng khẩn cấp về thảm họa.

Trong trường hợp thiên tai ở cấp độ 5, việc tổ chức ứng phó, khắc phục được thực hiện theo quy định của Pháp lệnh về tình trạng khẩn cấp.

            Cấp độ rủi ro thiên tai được phân thành 5 cấp tăng dần về mức độ. Cấp độ cao nhất là cấp độ 5 ứng với tình trạng khẩn cấp về thiên tai. Ở cấp độ 5 đối với khu vực duyên hải miền Trung gồm có:

            Về Bão: có 4 trường hợp.

            a) Siêu bão từ cấp 16 trở lên hoạt động trên vùng biển ven bờ, đất liền khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ.

            b) Các trường hợp rủi ro thiên tai cấp độ 4 được tăng lên 1 cấp (thành cấp độ 5) trong các trường hợp sau:

            - Bão rất mạnh từ cấp 12 đến cấp 15 hoạt động trên vùng biển ven bờ khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ kết hợp với hoạt động của gió mùa Đông Bắc, gió mùa Tây Nam mạnh.

            - Bão rất mạnh từ cấp 12 đến cấp 15 hoạt động trên đất liền nơi đang xảy ra mưa lớn, lũ, ngập lụt lớn hoặc trùng với thời kỳ triều cường, nước biển dâng cao ở vùng ven bờ.

            - Siêu bão từ cấp 16 trở lên hoạt động trên Biển Đông kết hợp với hoạt động của Gió mùa Đông Bắc, Gió mùa Tây Nam mạnh.

            Về Lũ: có 3 trường hợp.

            a) Cấp độ rủi ro thiên tai về lũ ở cấp độ 4 tức là khi mực nước lũ cao trên mức lũ lịch sử ở hạ du sông Vu Gia – Thu Bồn, được tăng lên một cấp, đến cấp cao nhất là cấp độ 5 khi có tổ hợp tác động của ATNĐ, bão có cấp độ rủi ro thiên tai thấp hơn cấp độ 4.

            b) Cấp độ rủi ro thiên tai của lũ ở cấp độ 3 nhưng được tăng 2 cấp đến cấp cao nhất là cấp 5 khi có tổ hợp tác động của ATNĐ, bão và sự cố vỡ đập hồ chứa nước ở thượng nguồn.

            c) Cấp độ rủi ro thiên tai của lũ, ngập lụt ở cấp độ nhỏ nhưng cấp độ của bão, ATNĐ là cấp 5.

Về nước dâng: cấp độ 5 khi độ cao nước dâng tới trên 8m ở dải ven biển Trung Bộ.

Về động đất: cấp độ 5 khi cường độ chấn động trên mặt đất quan trắc được lớn hơn cấp VIII xảy ra bất kỳ khu vực nào thuộc lãnh thổ Việt Nam.

Về sóng thần: cấp độ 5 khi phát hiện sóng thần có sức hủy diệt ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam.

Nội dung chính của trường hợp Tình trạng khẩn cấp về thảm họa như sau:

            1. Thủ tướng Chính phủ đề nghị, Chủ tịch nước ban hành lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp hoặc Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết ban bố tình trạng khẩn cấp.

            2. Thủ tướng Chính phủ ban hành các Quyết định tổ chức thi hành Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoặc Lệnh của Chủ tịch nước nêu trên.

            3. Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Ban Chỉ đạo giúp Thủ tướng triển khai thi hành Lệnh hoặc Nghị quyết trên. Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là thành viên Ban Chỉ đạo.

            4. UBND các cấp có trách nhiệm thi hành các biện pháp đặc biệt trong tình trạng khẩn cấp về thảm họa lớn, gồm:

            - Tổ chức cấp cứu, TKCN và cứu hộ người bị nạn, tạm thời sơ tán nhân dân ra khỏi nơi nguy hiểm, tự giúp nhân dân ổn định đời sống.

            - Cứu hộ và tăng cường bảo vệ các công trình phòng chống thiên tai đang bị sự cố hoặc có nguy cơ xảy ra nguy hiểm (trong đó có hồ chứa nước).

            - Ưu tiên vận chuyển vật tư, nguyên liệu, thuốc phòng chữa bệnh, lương thực thực phẩm, nước uống, hàng hóa cần thiết đến nơi thảm họa.

            - Tăng cường các biện pháp phòng chống cháy nổ.

            - Các biện pháp quản lý đặc biệt về giá như quy định về giá trần, phân phối, nghiêm cấm đầu cơ, tăng cường kiểm soát.

            - Huy động nhân lực, vật tư, phương tiện, tài sản để cứu hộ và khắc phục hậu quả thảm họa (trong đó ngoài việc huy động lực lượng vũ trang còn huy động cán bộ, công chức, các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân).

            - Đảm bảo chế độ thông tin liên lạc.

            - Đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn có tình trạng khẩn cấp.

            - Kế hoạch chốt chặn, hạn chế người và phương tiện vào những khu vực nguy hiểm.

- Khắc phục môi trường, phòng chống dịch bệnh.

Các bài liên quan:
       1. Đà Nẵng: Các kịch bản thiên tai
       2. Đà Nẵng: Kịch bản thiên tai 1 - Bão và bão mạnh
       3. Đà Nẵng: Kịch bản thiên tai 2 - Bão rất mạnh và siêu bão
       4. Đà Nẵng: Kịch bản thiên tai 3 - Lũ
       5. Đà Nẵng: Kịch bản thiên tai 4 - Lũ quét
       6. Đà Nẵng: Kịch bản thiên tai 5 - Vỡ hồ chứa

       7. Đà Nẵng: Kịch bản thiên tai 6 - Sóng thần

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
TIỆN ÍCH
PHẦN MỀM QUẢN LÝ
LIÊN KẾT WEBSITE