Ngày 12/4/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã phê duyệt Kế hoạch Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh, năm 2016 với 10 nhiệm vụ trọng tâm, 15 giải pháp thực hiện. Trong đó tập trung tuyên truyền Luật Phòng chống thiên tai, nâng cao năng lực cảnh báo, dự báo để chủ động phòng, tránh , đối phó kịp thời với các tình huống thiên tai.

      Theo đó, 10 nhiệm vụ trọng tâm được đặt ra trong năm 2016 trên địa bàn tỉnh là:

      1. Kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp, các ngành để thống nhất công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ ở mỗi cấp, mỗi ngành. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên… bảo đảm chế độ thông tin, báo cáo giữa BCH các cấp.

      2. Tuyên truyền Luật Phòng, chống thiên tai, nâng cao năng lực công tác dự báo, cảnh báo về thời tiết, thủy văn, thông báo kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng để chủ động phòng tránh, chỉ đạo xử lý, đối phó kịp thời với các tình huống thiên tai xảy ra.

      3. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng năm 2016, trong đó tập trung tuyên truyền, phổ biến kiến thức phòng, chống, ứng  phó với thiên tai.

      4. Cập nhật, bổ sung, hoàn thiện các phương án ứng phó với thiên tai đã có, đặc biệt tiếp tục rà soát, bổ sung phương án ứng phó với bão mạnh, siêu bão. Tiếp tục xây dựng phương án ứng phó với các loại hình thiên tai khác theo cấp độ rủi ro thiên tai.

      5. Nâng cao chất lượng thông tin, dự báo, cảnh báo thời tiết, thiên tai; đồng thời nâng cao năng lực ứng phó, xử lý khi xảy ra thiên tai. Phát triển hệ thống thông tin cảnh báo theo chiều từ trung tâm xuống cơ sở và thu nhận các báo cáo từ dưới lên ở 3 cấp: từ tỉnh xuống huyện, từ huyện xuống xã, thôn, bản, nhóm dân cư để mọi người phòng tránh có hiệu quả và để có thông tin báo cáo kịp thời giữa BCH Phòng chông thiên tai và TKCN các cấp với BCĐ Trung ương về PCTT, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn.

      6. Rà soát, đề xuất và triển khai thực hiện các dự án, công trình phòng, chống thiên tai như ngập lụt, sạt lở, thủy lợi… để bảo vệ dân cư, các công trình hạ tầng kỹ thuậ và các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Đôn đốc, nhắc nhở các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo chất lượng xây dựng các dự án, công trình trọng điểm về PCTT trên địa bàn.

      7. Triển khai kế hoạch quản lý, đầu tư trang bị bổ sung các phương tiện, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

      8. Triển khai tốt công tác quản lý, thu – chi, sử dụng, quyết toán Quỹ PCTT theo Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ.

      9. Kiểm tra việc bảo đảm an toàn cho các hồ chứa nước, thường trực BCH phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh đôn đốc các huyện, thành phố và các đơn vị quản lý công trình thủy lợi thường xuyên kiểm tra công trình trước mùa mưa, bão để có kế hoạch sửa chữa kịp thời những công trình hư hỏng.

Lập kế hoạch, phương án cụ thể đảm bảo an toàn tuyệt đối với hồ chứa.

      10. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ để theo dõi tổ chức thông báo, cảnh báo và tham mưu kịp thời các biện pháp phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.

 

      Chi tiết mời xem trong file kèm theo.

 

Nguồn: Quyết định số 848/QĐ-UBND

ngày 12/4/2016 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

111

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
TIỆN ÍCH
PHẦN MỀM QUẢN LÝ
LIÊN KẾT WEBSITE