Sáng ngày 10/5, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Hùng chủ trì hội nghị triển khai thực hiện Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Đồng Tháp (Dự án VnSAT Đồng Tháp). Dự án VnSAT được triển khai nhằm mở ra cơ hội mới trong sản xuất nông nghiệp tại địa phương.

00

00

Ông Nguyễn Thanh Hùng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

00

Đồng Tháp tham gia 3 trong 4 Hợp phần, gồm: Hợp phần A giúp tăng cường năng lực thể chế phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp; Hợp phần B giúp hỗ trợ phát triển lúa gạo bền vững; Hợp phần D hỗ trợ quản lý và giám sát Dự án.

Dự án do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ, tổng vốn tài trợ cho Đồng Tháp thực hiện Dự án khoảng 340 tỷ đồng.

Để thực hiện tốt Dự án, tỉnh đã chọn 06 địa phương tham gia thực hiện, gồm: Tân Hồng, Hồng Ngự, Thanh Bình, Tam Nông, Tháp Mười, Cao Lãnh với tổng diện tích trên 37.000 ha ở 39 hợp tác xã và 01 tổ hợp tác.

Dự kiến, Dự án sẽ hỗ trợ cho hợp tác xã 60% chi phí để đầu tư máy gặt đập liên hợp, máy cấy, máy trang phẳng đồng ruộng v.v.; không quá 80% chi phí đầu tư trạm bơm điện, thuỷ lợi, giao thông nối các khu sản xuất v.v..

Ngoài ra, hợp tác xã có 50% nông dân áp dụng 3 giảm 3 tăng, Dự án sẽ hỗ trợ cơ sở hạ tầng, hàng hoá thiết bị; nếu hợp tác xã có 50% nông dân áp dụng 1 phải 5 giảm thì Dự án sẽ hỗ trợ hợp đồng liên kết, xây dựng tiêu thụ, cung cấp các dịch vụ nông nghiệp v.v..

Lãnh đạo các huyện trong vùng Dự án cho rằng đã có sự tính toán, hỗ trợ các hợp tác xã đủ điều kiện tham gia Dự án; đồng thời kiến nghị một số vấn đề về cơ chế hỗ trợ, danh mục hỗ trợ phù hợp với thực tế từng địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Hùng chỉ đạo Ban Quản lý Dự án VnSAT tỉnh khẩn trương xây dựng hoàn chỉnh kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện dự án đạt hiệu quả và đúng tiến độ; phối hợp với các địa phương tuyên truyền về mục đích của dự án, khuyến khích người dân thay đổi quy trình, tư duy sản xuất. Các địa phương được chọn chỉ đạo các hợp tác xã thực hiện đúng các nội dung đã cam kết để Dự án đạt hiệu quả cao

 

Nguồn: snnptnt.dongthap.gov.vn

00

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
TIỆN ÍCH
PHẦN MỀM QUẢN LÝ
LIÊN KẾT WEBSITE