Thực hiện Chương trình hợp tác giữa tỉnh Hậu Giang và Tổ chức Nông thôn mới Hàn Quốc cùng hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống bằng việc gia tăng thu nhập cho người dân thông qua thúc đẩy phong trào xây dựng nông thôn mới. Vừa qua, đoàn Tổ chức Nông thôn mới Hàn Quốc đã tổ chức khảo sát và hỗ trợ xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ xây dựng thí điểm mô hình “Làng Nông thôn mới”

00

00

Đoàn Nông thôn mới Hàn Quốc đến làm việc với lãnh đạo huyện Long Mỹ

00

Thực hiện Chương trình hợp tác, phát  triển giữa tỉnh Hậu Giang và Tổ chức Nông thôn mới Hàn Quốc, xã Lương Tâm (Long Mỹ) được UBND tỉnh Hậu Giang lựa chọn, giới thiệu với Tổ chức Nông thôn mới Hàn Quốc xem xét để hợp tác để xây dựng mô hình thí điểm “Làng Nông thôn mới”. Mô hình thí điểm “Làng Nông thôn mới” dự kiến được triển khai thực hiện trong 5 năm (bắt đầu từ năm 2016). Theo đó, trong 2 năm đầu sẽ tập trung tuyên truyền, giáo dục nhận thức của người dân trong hợp tác xây dựng và phát triển kinh tế xã hội tại địa phương; năm thứ 3 và các năm sau tập trung nâng cao thu nhập cho người dân. Phía Hàn Quốc hỗ trợ địa phương tổ chức các đoàn thăm quan thực tế, học tập kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới tại Hàn Quốc và từng năm sẽ cử cán bộ chuyên gia Hàn Quốc sang tập huấn cho cán bộ và người dân tại địa phương. Bên cạnh đó, Hàn Quốc cũng đưa đoàn cán bộ tình nguyện của mình tham gia giúp người dân xã Lương Tâm xây dựng nông thôn mới.

Trước đó, để có cơ sở hỗ trợ xã Lương Tâm, từ ngày 16/5 đến ngày 17/5/2016 phía Hàn Quốc đã tổ chức Đoàn khảo sát, điều tra tổng quát số liệu kinh tế - xã hội tại 3 ấp (ấp 2, ấp 3 và ấp 9) về vai trò của người dân tham gia, điều tra cán bộ quản lý ở địa phương, thông tin số liệu cơ bản của ấp, khảo sát hộ dân trên tuyến về xử lý nước sạch và vệ sinh môi trường, sử dụng túi Biogas sinh học, mô hình làm kinh tế… Dự kiến, đoàn Hàn Quốc sẽ tiếp tục làm việc với xã Lương Tâm vào trung tuần tháng 6/2016 để xây dựng kế hoạch phối hợp cụ thể giai đoạn 2016 – 2020 giữa hai bên.

 

Nguồn: Sở Nông nghiệp & PTNT Hậu Giang     

11


Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
TIỆN ÍCH
PHẦN MỀM QUẢN LÝ
LIÊN KẾT WEBSITE