Sau 5 năm, Bắc Ninh đã có những bước bứt phá “thần kỳ” trong xây dựng nông thôn mới (NTM). Cơ sở hạ tầng nông thôn như khoác thêm tấm “áo mới”, nhiều công trình được đầu tư xây dựng.

Theo Chi cục PTNT Bắc Ninh, hiện tỉnh này đã xây dựng mới và cải tạo, nâng cấp 40 trạm bơm đầu mối và trạm bơm cục bộ, kiên cố hóa 36,6km kênh cấp I, 65km kênh cấp II, 114km kênh cấp III; nạo vét, khơi thông 43,5km dòng chảy trục tiêu chính các sông của tỉnh.

 

Đầu tư bê tông hoá mặt đê để vừa chống lũ, vừa làm đường giao thông, tạo điều kiện cho các xã, phường ven đê phát triển kinh tế - xã hội. Hiện nay hệ thống đê trên địa bàn tỉnh cơ bản đã được cứng hóa. Toàn tỉnh có 82/97 xã (chiếm 84,5% tổng số xã) đạt tiêu chí thủy lợi, tăng 74 xã so với năm 2010. Phong trào nhựa hoá, bê tông hoá đường làng, ngõ xóm phát triển nhanh, đến nay đã có 100% các tuyến đường đến UBND xã, 80% các tuyến đường liên thôn được đầu tư kiên cố hóa, đảm bảo thông suốt từ huyện đến các xã, thôn, xóm. Hiện 59/97 xã (chiếm 60,8% tổng số xã) đạt tiêu chí giao thông, tăng 58 xã so với năm 2010.

 

Hệ thống y tế xã phát triển cả bề rộng lẫn bề sâu, sức khoẻ cộng đồng được chăm sóc tốt hơn. Trong những năm qua, Bắc Ninh xây mới được 42 trạm y tế xã và cải tạo nâng cấp 39 cơ sở y tế xã. Toàn tỉnh có 73 xã (chiếm 75,2% tổng số xã) đạt tiêu chí y tế. Công tác củng cố, hoàn thiện mạng lưới giáo dục tiếp tục được thực hiện, cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục được đầu tư theo hướng hiện đại; tỷ lệ phòng học kiên cố các cấp đạt 98,2%, tỷ lệ trường chuẩn quốc gia đạt 87,4% (cao nhất cả nước). Đã có 59/97 xã (chiếm 60,8% tổng số xã) đạt tiêu chí trường học, tăng 30 xã so với năm 2010.

 

Nhà văn hóa thôn Phù Lộc (xã Phù Chấn) xây dựng khang trang, to đẹp


Nhà văn hoá, khu thể thao xã, thôn đang được các địa phương quan tâm xây dựng, hiện 100% số xã trên địa bàn tỉnh có nhà văn hóa xã, trong đó có 75 nhà văn hóa xã đạt chuẩn; có 475/583 thôn, làng đã xây dựng nhà văn hóa, số còn lại 108 thôn, làng sử dụng đình làng làm nhà văn hóa. Toàn tỉnh có 75 xã (chiếm 77,3% tổng số xã) đạt tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, tăng 70 xã so với năm 2010.

 

Đồng thời, ngành điện đã đầu tư trên 2.400 tỷ đồng để xây dựng mới, cải tạo đường dây tải điện, hệ thống trạm biến áp trung gian, trạm hạ thế đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, từng bước đáp ứng nhu cầu điện cho đời sống và sản xuất của nông dân, nông thôn.

 

Tính đến nay các xã trong tỉnh có 1.288 trạm biến áp, bình quân 1 xã có 13,3 trạm, một thôn có 2,2 trạm; có 3.220 tuyến đường dây đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, 100% số hộ sử dụng điện. Toàn tỉnh có 97/97 xã (100% tổng số xã) đạt tiêu chí điện nông thôn, tăng 12 xã so với năm 2010.

 

Mạng lưới thông tin văn hóa phát triển mạnh, bưu chính viễn thông tăng trưởng khá. Hệ thống bưu chính viễn thông được quan tâm phát triển, nâng cao khả năng tiếp cận thông tin cho nông dân. Mạng lưới bưu chính viễn thông và cơ sở vật chất kỹ thuật tiếp tục được tăng cường, hoạt động ổn định, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội. Hiện 100% số xã đạt tiêu chí bưu điện, tăng 11 xã so với năm 2010.

 

Ngoài ra, hệ thống chợ nông thôn từ năm 2011 đến nay đã đầu tư xây mới 9 chợ, nâng cấp, cải tạo 22 chợ. Hiện nay có 90/97 xã (bằng 92,8% tổng số xã) đạt tiêu chí chợ nông thôn, tăng 38 xã so với năm 2010. Nhìn chung mạng lưới chợ nông thôn đã được đầu tư xây mới, nâng cấp cải tạo theo định hướng quy hoạch góp phần quan trọng vào việc phục vụ đời sống nhân dân, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, giải quyết được nhiều việc làm.

 

Về chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, toàn tỉnh hiện nay có 46 công trình cấp nước tập trung, đã cung cấp nước cho 59/97 xã và 50,7% dân số nông thôn được dùng nước đạt tiêu chuẩn của Bộ Y tế. Dự kiến đến năm 2018, mạng lưới nước sạch nông thôn được phủ kín đến 100% số thôn trên địa bàn tỉnh.

 

Nhận biết tầm quan trọng của công tác vệ sinh môi trường nông thôn, tỉnh đã quan tâm đầu tư cho 100% số thôn trên địa bàn tỉnh có bãi thu gom rác thải tập trung và các thôn đều tổ chức tổ thu gom rác thải sinh hoạt. Hiện nay, các huyện đang triển khai xây dựng lò đốt rác tập trung, dự kiến đến năm 2017 sẽ xử lý triệt để rác thải trong nông thôn.

 

Bắc Ninh là 1 trong 13 tỉnh, thành tự cân đối ngân sách, vì vậy nguồn kinh phí được Trung ương hỗ trợ trực tiếp cho Chương trình MTQG xây dựng NTM không nhiều. Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực của tỉnh, kết hợp lồng ghép các chương trình, dự án thực hiện trên địa bàn, sau hơn 5 năm triển khai thực hiện Chương trình, toàn tỉnh đã đầu tư xây dựng trên 1.000 công trình xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn (giao thông, trường học, trạm y tế, nước sạch, chợ nông thôn…), góp phần làm thay đổi cơ bản cảnh quan, môi trường; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt.

 

Nguồn: nongnghiep.vn

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article