Tiêu chí thủy lợi trong xây dựng nông thôn mới được đánh giá dựa trên tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động đạt từ 80% diện tích trở lên.

 

Kênh mương nội đồng xã Đông Yên (Đông Sơn) được kiên cố hóa.
 
Đây được xem là tiêu chí khó trong xây dựng nông thôn mới. Bởi vậy, để đạt tiêu chí này, những năm qua, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã thực hiện lồng ghép các nguồn vốn hỗ trợ; đồng thời, huy động nguồn lực, nhân công của nhân dân để xây dựng kênh mương, đường giao thông nội đồng... Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tích tụ ruộng đất, xây dựng vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, cánh đồng mẫu lớn, tạo thuận lợi cho công tác tưới tiêu trong quá trình sản xuất. 

Nhờ đẩy mạnh thực hiện các giải pháp, nên đến nay, toàn tỉnh có 512 xã được đánh giá đạt tiêu chí thủy lợi trong xây dựng nông thôn mới, đạt 89,4% số xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Nguồn: baothanhhoa.vn 
 
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
TIỆN ÍCH
PHẦN MỀM QUẢN LÝ
LIÊN KẾT WEBSITE