Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện, Chương trình "Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn" đã mang lại hiệu quả trong việc thay đổi tập quán sinh hoạt lạc hậu của người dân, cải thiện vệ sinh môi trường nông thôn tại Bình Thuận. Tính đến cuối năm 2018, tỷ lệ người dân nông thôn ở Bình Thuận sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 97,78%, trong đó tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước sạch đáp ứng Quy chuẩn QCVN02: 2009/BYT đạt 56,85% (tăng 2,9% so với năm 2017). Tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 89,97% (tương ứng với hơn 261.000 hộ), tăng 2,2% so với năm 2017.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nguồn: TTXVN 
 
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
TIỆN ÍCH
PHẦN MỀM QUẢN LÝ
LIÊN KẾT WEBSITE