Chiều 3-10, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh làm việc với các sở, ngành và địa phương về kết quả thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết 1052013NQ-ĐNND về lĩnh vực nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh.
 
 
Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh chủ trì buổi làm việc
 

Theo Sở Nông nghiệp - phát triển nông thôn, giai đoạn 2014-2019, toàn tỉnh triển khai thực hiện 35 dự án nước sạch, có tổng công suất gần 233,6 ngàn m3/ ngày đêm với tổng kinh phí thực hiện gần 1,95 ngàn tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước gần 316 tỷ đồng; vốn doanh nghiệp và nhân dân đóng góp gần 1,7 ngàn tỷ đồng. Đến nay, có 19 công trình nghiệm thu đưa vào sử dụng với tổng công suất thiết kế trên 115 ngàn m3/ ngày đêm. 

Kết quả, tính đến tháng 9, tỷ lệ số hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch theo QC02 đạt 72,8%. Mục tiêu đề ra trong năm 2019, tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch theo QC02 đạt 75%. Một số dự án cấp nước sạch nông thôn chậm được triển khai do phải điều chỉnh nguồn vốn thực hiện, cập nhật quy hoạch sử dụng nước; một số nhà đầu tư đã đăng ký tham gia đầu tư thấy không hiệu quả nên rút đầu tư…

Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh nhấn mạnh, chương trình nước sạch nông thôn là nhiệm vụ mang tính đột phá, do đó các địa phương cần rà soát lại tất cả các công trình, dự án, nhiệm vụ trên từng địa bàn; công trình nào cần đẩy nhanh, công trình nào không còn phù hợp để chuyển đổi. Các sở, ngành liên quan cần chú trọng ưu tiên đầu tư những công trình trọng điểm, những địa bàn vùng sâu, vùng xa để hoàn thành kế hoạch đề ra trong năm 2020.

Ngoài ra, việc tổng rà soát này cũng là cơ sở để đưa ra kế hoạch đầu tư trong giai đoạn mới. Cả hệ thống chính trị của các địa phương phải vào cuộc vận động, tuyên truyền người dân tích cực tham gia chương trình nước sạch nông thôn; tạo mọi điều kiện hỗ trợ, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào các dự án, công trình nước sạch nông thôn./.
 
Nguồn: baodongnai.com.vn 
 
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
TIỆN ÍCH
PHẦN MỀM QUẢN LÝ
LIÊN KẾT WEBSITE