Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB) và vốn đối ứng được thực hiện từ năm 2016 đã góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn trên địa bàn tỉnh.


Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” vay vốn WB tổng mức đầu tư 231,390 tỷ đồng (vốn vay WB 210,870 tỷ đồng; vốn đối ứng 20,520 tỷ đồng), được thực hiện trên địa bàn tỉnh từ năm 2016 đến tháng 7/2021, dự kiến kéo dài đến ngày 30/7/2023. Mục tiêu Chương trình là hỗ trợ cải thiện thói quen rửa tay bằng xà phòng, chấm dứt phóng uế bừa bãi và tăng cường sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh; tăng cường tiếp cận bền vững với nước sạch và tăng độ bao phủ nước hợp vệ sinh cho khu vực nông thôn; vệ sinh nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND xã Bế Triều (Hòa An) Nông Vĩnh Tường cho biết: Thực hiện Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn, đến nay, xã Bế Triều có trên 2.600 người sử dụng nước hợp vệ sinh; 969/1.288 hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh. Chương trình góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, cải thiện điều kiện sống, nâng cao sức khỏe của nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi cho xã thực hiện các chỉ tiêu về tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới; xã Bế Triều đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2018.

Tại huyện Thạch An, chương trình được thực hiện từ năm 2018 tại 5 xã: Canh Tân, Minh Khai, Lê Lai, Thái Cường, Thị Ngân. Đến nay, chương trình xây được một công trình nước sạch tập trung tại Trạm Y tế xã Thị Ngân; thực hiện được 2 lớp tập huấn cho cán bộ xã, tuyên truyền viên, cộng tác viên; hỗ trợ 99 hộ xây nhà tiêu hợp vệ sinh...

Theo báo cáo kết quả thực hiện Bộ chỉ số theo dõi - đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, năm 2018, tỷ lệ người dân nông thôn toàn tỉnh được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 88%, người nghèo được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 83%; hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 37,65%, hộ nghèo có nhà tiêu vệ sinh đạt 20,80%, hộ chăn nuôi gia súc có chuồng trại hợp vệ sinh đạt 56,66%; trường học được cấp nước và có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 66,50%, trạm y tế được cấp nước và có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 93,47%.

Năm 2018, chương trình được triển khai tại 9 xã thuộc 5 huyện: Thạch An, Hòa An, Trùng Khánh, Nguyên Bình, Phục Hòa. Các địa phương đã tổ chức 27 hội nghị, sự kiện truyền thông, lớp tập huấn; vẽ 109 bản đồ vệ sinh thôn; họp thôn 218 lần tuyên truyền chuyên đề về vệ sinh và rửa tay bằng xà phòng; thăm hộ gia đình 820 lần để tuyên truyền, vận động người dân xây dựng, sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh và rửa tay bằng xà phòng...

Bên cạnh những kết quả đạt được, tại một số xã vùng cao trên địa bàn tỉnh, số lượng người sử dụng nước sạch hợp vệ sinh vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra. Nguyên nhân tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch, xây dựng công trình nhà tiêu hợp vệ sinh còn hạn chế là do sự nhận thức về chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn còn hạn chế. Đây là chương trình mới trong cách thức triển khai, kiểm điểm, vì vậy các đơn vị còn lúng túng trong việc chuẩn bị, thu thập tài liệu, hồ sơ chứng minh. Giám đốc Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bế Nhật Thành cho biết: Thực hiện Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả”, giai đoạn 2016 - 2020, Trung tâm thực hiện đầu tư xây dựng 19 gói thầu xây lắp các công trình cấp nước tập trung; 3 gói thầu lắp thiết bị. Năm 2019, xây mới 3 công trình, cải tạo 17 công trình cấp nước sinh hoạt đã xuống cấp nhằm đạt mức đầu nối mới trong năm là 5.880 đầu nối tại 26 xã thuộc 8 huyện trong tỉnh. Cũng trong năm 2019, chương trình triển khai tại 6 xã: Phù Ngọc, Đào Ngạn (Hà Quảng), Chí Thảo, Phi Hải (Quảng Uyên), Đức Long, Đức Xuân (Hòa An) và tiếp tục duy trì các xã đã thực hiện.

Đến năm 2020, toàn tỉnh phấn đấu có 90% số dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh; có 35 xã được công nhận “Vệ sinh toàn xã” với các tiêu chí: 70% số hộ gia đình có nhà tiêu cải thiện; 80% số hộ gia đình có điểm rửa tay, có xà phòng hoặc sản phẩm thay thế xà phòng; tất cả các trường học, trạm y tế có công trình cấp nước, công trình vệ sinh đạt tiêu chuẩn và có điểm rửa tay hoạt động./.

Nguồn: baocaobang.vn
Ảnh: TTXVN 
 
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
TIỆN ÍCH
PHẦN MỀM QUẢN LÝ
LIÊN KẾT WEBSITE