Thời gian qua, các huyện, thành phố Hòa Bình và Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi đã tích cực triển khai thực hiện Chiến dịch toàn dân làm thủy lợi đợt I/2020. Theo đó, toàn tỉnh đã đào đắp được 270 nghìn m3 đất, phát dọn 1,6 triệu m2 bờ mái, kênh mương, huy động hơn 280 nghìn ngày công, tương đương trên 19,57 tỷ đồng.
 
 
 

Nhiều tuyến mương ở xã Nhuận Trạch (Lương Sơn) được kiên cố hóa, phục vụ hiệu quả sản xuất nông nghiệp của người dân.

Bên cạnh đó, các đơn vị thường xuyên kiểm tra, duy tu các công trình, thực hiện tích nước đảm bảo phục vụ sản xuất; tăng cường công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi. Đồng thời, chủ động đánh giá hiện trạng công trình trước mùa mưa lũ; thực hiện tốt công tác chuẩn bị ứng phó với mùa mưa bão năm 2020. Các công trình thủy lợi, đê, kè, cống được kiểm tra, tu sửa đảm bảo an toàn. Qua kiểm tra công trình trước mùa mưa bão, có 123 đập, hồ chứa thủy lợi hư hỏng, cần nhu cầu 590,7 tỷ đồng để khắc phục, sửa chữa. 
 
Nguồn: baohoabinh.com.vn 
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
TIỆN ÍCH
PHẦN MỀM QUẢN LÝ
LIÊN KẾT WEBSITE