Đến hết tháng 6/2020, toàn tỉnh Nam Định mới có 77,9% dân số nông thôn sử dụng nước sạch, thấp hơn nhiều so với chỉ tiêu kế hoạch là 95%.

  

Người dân Nam Định sử dụng nước sạch, đảm bảo sức khỏe. Ảnh: Mai Chiến.

Chỉ tiêu tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước sạch là tiêu chí rất quan trọng, phản ánh chất lượng đời sống của nhân dân ở khu vực nông thôn; là một trong những tiêu chí để xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Theo Sở NN-PTNT Nam Định, đến hết tháng 6/2020, bằng các nguồn lực đầu tư, toàn tỉnh đã đầu tư xây dựng được 53 công trình cấp nước tập trung, cấp nước cho người dân 147 xã, thị trấn nông thôn toàn tỉnh.

Tuy nhiên, tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn VN02 từ công trình cấp nước tập trung mới đạt 77,9% (6 tháng đầu năm tăng 2,3%). Tỷ lệ dân số nông thôn dùng nước hợp vệ sinh đạt 99,94% (tăng 0,03% so với năm 2019).

Thời gian tới, Sở NN-PTNT Nam Định sẽ tăng cường công tác thông tin, giáo dục, truyền thông nâng cao nhận thức của cộng đồng trong bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên nước. Kiểm tra, đôn đốc tiến độ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án cấp nước sạch nông thôn đang triển khai thực hiện.

Tiếp tục thực hiện kiểm soát chất lượng nước, tư vấn cho các đơn vị quản lý trạm cấp nước thực hiện tốt công tác quản lý, vận hành bảo dưỡng công trình để công trình cấp nước hoạt động bền vững, hiệu quả, bảo đảm chất lượng nước.

Để đảm bảo hoàn thành mục tiêu tỷ lệ dân số nông thôn được cung cấp nước sạch, UBND tỉnh Nam Định yêu cầu các công trình cấp nước sạch nông thôn đang vận hành khai thác cung cấp nước sạch thực hiện nghiêm các quy định về tiêu chuẩn nước sạch để cung cấp cho nhân dân.

Công khai các thông tin liên quan đến chất lượng, giá nước sạch; tạo điều kiện thuận lợi với chi phí thấp nhất để các hộ dân được đấu nối với hệ thống cung cấp nước sạch; phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động, khuyến khích người dân sử dụng nước sạch để đảm bảo sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống...

Nguồn: nongnghiep.vn

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
TIỆN ÍCH
PHẦN MỀM QUẢN LÝ
LIÊN KẾT WEBSITE