Theo tính toán của Viện Khoa học thủy lợi miền Nam: Đến 31 - 03, tổng dung tích các hồ chứa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận vào khoảng 155,35 triệu m3 (tương đương 71,74% dung tích thiết kế); với nguồn nước này cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu cấp nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp.

 

 

Dự báo nguồn nước lưu vực sông Lũy – La Ngà tỉnh Bình Thuận đến 31/03/2017

 

       Hai tháng đầu năm 2017, khu vực tỉnh Bình Thuận có mưa rải rác, lượng mưa phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm (TBNN) từ 10 – 30mm, cá biệt có nơi cao hơn TBNN 68mm.

       Đến thời điểm này lượng nước tích trữ trong các hồ chứa trên địa bàn tỉnh khá cao (vào khoảng trên 70% dung tích thiết kế các hồ). Một số hồ đã tích vượt dung tích thiết kế như: hồ Đá Bạc, Sông Móng, Phan Dũng. Một vài hồ nằm trong khu vực ít mưa thì dung tích bắt đầu giảm như: hồ Suối Đá (58,60%), hồ Cẩm Hang (54,24%) và hồ Đu Đủ (59,13%).

       Dự báo lượng mưa trong quý I năm 2017 ở Bình Thuận nhiều nơi đạt xấp xỉ và thấp hơn TBNN (vào khoảng 20 – 60mm).

       Theo tính toán, đến ngày 31/03/2017 nguồn nước trong hệ thống các hồ, đập trên địa bàn tỉnh có xu hướng giảm; dung tích giảm xuống còn khoảng 155,35 triệu m3 (đạt 71,74% so với dung tích thiết kế), giảm 45,71 triệu m3 so với thời điểm hiện tại.

 

 

Dự báo nguồn nước trong các hồ, đập thủy lợi tỉnh Bình Thuận đến 31/03/2017

 

       So với kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân, dự báo 16/20 hồ, đập trên địa bàn tỉnh có khả năng đảm bảo cấp nước 100% diện tích tưới, gồm: đập Ba Bàu, hồ Đá Bạc, đập Sông Lũy, hồ Cà Giây, Hệ thống đập Đồng Mới…, hồ Sông Quao, hồ Suối Đá, hồ Sông Khán, hồ Sông Móng, đập Sông Phan, hồ Tà Mon, hồ Sông Dinh, Sông La Ngà (tới đập Tà Pao), hồ Trà Tân, hồ Phan Dũng và hồ Lòng Sông.

       4/20 hồ, đập đáp ứng phần lớn nhu cầu sản xuất, gồm: hồ Đu Đủ (98,22%), hồ Tân Lập (99,77%), hồ Núi Đất (98,47%) và đập Cô Kiều (69,86%).

 

       Thông tin chi tiết xem tại đây!

 

Nguồn: siwrr.org.vn           

 

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article