Tổng dung tích các hồ chứa trên các lưu vực sông từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế vào khoảng 2.237,46 triệu mét khối nước, đạt 77,97% dung tích thiết kế. Dự báo nguồn nước trong khu vực cơ bản đáp ứng (~99,99%) nhu cầu tưới vụ Đông Xuân của các địa phương trong khu vực.

       Theo kết quả tính toán của Viện Quy hoạch Thủy lợi: Tổng dung tích các hồ chứa trên các lưu vực sông từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ở thời điểm hiện tại vào khoảng 2.237,46 triệu m3 nước, đạt 77,97% dung tích thiết kế (DTTK). Trong đó:

       Dung tích các hồ chứa trên lưu vực sông Mã hiện nay vào khoảng 698,57 triệu m3, đạt 62% DTTK; trên lưu vực sông Cả là 632,7 triệu m3 (đạt 91,9%); trên lưu vực sông Gianh là 107,2 triệu m3 (98,1%); trên lưu vực sông Nhật Lệ là 186,2 triệu m3 (80,74%); trên lưu vực sông Thạch Hãn là 183,75 triệu m3 (96,84%) và trên sông Hương là 429,2 triệu m3 (đạt 81,9%).

       Cũng theo tính toán của các chuyên gia Viện Quy hoạch Thủy lợi, lượng nước trong các hồ, đập trong khu vực có khả năng đáp ứng 100% nhu cầu nước tưới phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2016 – 2017 của các địa phương trong khu vực (riêng lưu vực sông Mã đáp ứng được khoảng 99,95% diện tích).

       Chi tiết xem trong file đính kèm theo!.

 

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
TIỆN ÍCH
PHẦN MỀM QUẢN LÝ
LIÊN KẾT WEBSITE