Từ ngày 26/2 đến ngày 8/3, Đoàn đánh giá của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) do bà Diana Connett, chuyên gia môi trường ADB làm trưởng đoàn đã có các buổi làm việc với Ban quản lý dự án Trung ương, Ban quản lý dự án tỉnh, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Hội Liên hiệp phụ nữ các tỉnh Thanh Hóa, Quảng Nam và Bình Định.


Đoàn đánh giá ADB làm việc với Sở NN&PTNT và BQL dự án tỉnh Quảng Nam

Đoàn đánh giá cũng thực hiện các chuyến thăm thực địa tại các công trình cấp nước, một số điểm vệ sinh công cộng và vệ sinh hộ gia đình của sáu tiểu dự án thành phần để đánh giá tính hiệu quả mà dự án mang lại.

Theo đánh giá của Đoàn, Dự án đã hoàn thành và tuân thủ đầy đủ hiệp định ký kết trong đó chú trọng đến (i) giảm nghèo và các vấn đề về giới, (ii) tăng cường nhận thức của cộng đồng về vệ sinh môi trường và vệ sinh cá nhân và (iii) nâng cao năng lực ngành và năng lực thực hiện và quản lý dự án.

Dự án được đánh giá là hiệu quả và có khả năng bền vững khi đạt được các kết quả đầu ra với số lượng người hưởng lợi về cấp nước cao hơn so với mục tiêu ban đầu. Ngoài ra, dự án đã góp phần thay đổi điều kiện vệ sinh hộ gia đình thông qua các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng, cấp miễn phí phần ngầm nhà vệ sinh cho hộ nghèo và cận nghèo do phụ nữ làm chủ hộ và cung cấp một khoản tín dụng thông qua quỹ quay vòng để các hộ gia đình khác được vay vốn xây dựng và cải tạo nhà tiêu hộ gia đình.

Đoàn cũng đánh giá cao vai trò của Ban quản lý dự án Trung ương (Trung tâm Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn) trong việc tổ chức, hướng dẫn và thực hiện để đạt được tính hiệu quả của dự án và đề nghị Ban tiếp tục đôn đốc, giám sát để dự án duy trì tính hiệu quả và bền vững sau đầu tư./.


Kiểm tra thực địa tại công trình cấp nước xã Tây Giang – Tây Thuận, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định

Nguồn: ncerwass.mard.gov.vn

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
TIỆN ÍCH
PHẦN MỀM QUẢN LÝ
LIÊN KẾT WEBSITE