Ngày 14/4/2017, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký, phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng hồ chứa nước Cánh Tạng (tỉnh Hòa Bình) với dung tích chứa 95 triệu mét khối nước và hồ Đồng Mít (tỉnh Bình Định) với dung tích chứa 89,8 triệu mét khối.

       Theo đó, hồ chứa nước Cánh Tạng được phê duyệt với mục tiêu điều tiết nguồn nước để cấp nước tưới cho khoảng 6.460 ha đất canh tác của 17 xã thuộc 02 huyện Lạc Sơn và Yên Thủy (tỉnh Hòa Bình); tạo nguồn cấp nước bổ sung cho các công trình ở hạ lưu trong mùa kiệt (tưới 2.500 ha huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) với lưu lượng 2,0m3/s; cấp nước 200ha khu công nghiệp Lạc Thịnh, huyện Yên Thủy; cấp nước sinh hoạt cho 3.500 dân khu vực thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn; tạo cơ sở phát triển kinh tế vùng theo định hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp, góp phần ổn định đời sống nhân dân các huyện Yên Thủy, Lạc Thủy (Hòa Bình) và Thạch Thành (Thanh Hóa).

       Quy mô xây dựng Hồ với dung tích khoảng 95 triệu m3 với các hạng mục đập ngăn sông, tràn xả lũ, cống lấy nước và các công trình phụ trợ cùng hệ thống đường ống cấp nước năm trên địa bàn các huyện Lạc Sơn và Yên Thủy.

       Hồ chứa Đồng Mít có dung tích trữ khoảng 89,8 triệu m3 nước nằm trên địa bàn huyện An Lão (Bình Định) với mục tiêu điều tiết nguồn nước để cung cấp lượng nước thiếu vào mùa khô cho các ngành kinh tế, cải thiện môi trường sinh thái…, cắt giảm lũ cho hạ du, góp phần phát triển KTXH cho các huyện An Lão, Hoài Ân, Hoài Nhơn và Phù Mỹ.

       Tổng kinh phí đầu tư xây dựng 02 hồ chứa vào khoảng 5.258 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ; vốn ngân sách TW, ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác.

       Dự kiến, các công trình được triển khai xây dựng trong thời gian 5 năm./.

 

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
TIỆN ÍCH
PHẦN MỀM QUẢN LÝ
LIÊN KẾT WEBSITE