Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ ngày 9-11/10/2017, tại các tỉnh khu vực Nam đồng bằng Bắc bộ, Bắc Trung Bộ và miền núi phía Bắc đã có mưa to đên rât to, gây ngập úng nặng cho nhiêu diện tích lúa Mùa sắp thu hoạch và cây trồng cạn ở một số địa phương khu vực Nam Đồng bằng sông Hồng. Theo báo cáo sơ bộ của các địa phương, tính đến 15 giờ ngày 11/10/2017, diện tích ngập úng tại Nam Định là 38.704 ha, Hà Nam 7.457 ha, Thái Bình 31.163 ha, Ninh Bình 927 ha. Tình trạng ngập úng khả năng sẽ tiêp tục tăng lên trong thời gian tới.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với gió Đông trên cao, đến ngày 12/10, ở các tỉnh khu vực Tây Bắc, Đồng Bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh có mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 50100mm, riêng vùng ven biển các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh có nơi trên 150mm. Ngoài ra, do các hồ chứa thủy điện thượng lưu hệ thống sông Hồng gia tăng xả lũ, mực nước hạ du sẽ tiếp tục lên nhanh, ảnh hưởng đến việc tiêu úng.

Để chống ngập úng và bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi yêu cầu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, công ty khai thác công trình thủy lợi liên tỉnh tăng cường chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung sau:

1. Tiếp tục thực hiện các nội dung tại Công điện số 08/CĐ-TCTL-QLCT, hồi 17 giờ, ngày 9/10/2017 của Tổng cục Thủy lợi về việc bảo đảm an toàn hồ chứa thủy lợi và đề phòng ngập úng ở khu vực Trung bộ và Đồng bằng Bắc Bộ.

2. Vận hành tối đa các công trình tiêu úng để tiêu thoát nước cho các diện tích cây trồng và dân sinh đang bị ngập úng, phối hợp chặt chẽ với ngành điện để ưu tiên cấp điện phục vụ tiêu úng.

3. Tăng cường kiểm tra, xử lý kịp thời sự cố, sạt lở bờ kênh ở các hệ thống công trình thủy lợi, đặc biệt khi mực nước sông lên cao.

4. Có phương án tiêu úng thích ứng với mực nước hạ du hệ thống sông Hồng lên cao, gây khó khăn cho việc tiêu nước tự chảy, đặc biệt ở các vùng tiêu hoàn toàn bằng trọng lực vùng ảnh hưởng triều.

5.Thường xuyên cập nhật thông số vận hành các hồ chứa nước, công trình thủy lợi vào trang www.httl.com.vn, thường xuyên báo cáo tình hình an toàn hồ chứa và ngập úng về Tổng cục Thuỷ lợi theo số FAX: 0243733.5703 và ĐT: 0243.733.5704; 0243.733.5711; Email: tuoitieu@mard.gov.vn, antoancongtrinh@wrd.gov.vn.


Chi tiết công điện tải về tại đây./.

 

Công điện nêu rõ:

Theo bản tin dự báo mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên, vùng ảnh hưởng rộng hơn so với bản tin đã thông báo. Cụ thể, ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 100-200mm, riêng Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị 200-250mm. Khu vực Bắc Tây Nguyên, Nam Đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Phú Thọ, Yên Bái và Nam Sơn La có mưa vira, mura to (50-100mm).

Để bảo đảm an toàn công trình thủy lợi và đề phòng ngập úng, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi yêu cầu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung sau: 

1. Đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa Mùa, đặc biệt ở các vùng có khả năng bị ngập úng để giảm thiểu thiệt hại.

2. Tăng cường kiểm tra việc vận hành các hồ chứa trên địa bàn, các hồ có cửa van phải chủ động vận hành xả lũ để đối phó với mưa lớn; theo dõi chặt chẽ các hồ xung yếu có nguy cơ mất an toàn trên địa bàn, không để xảy ra sự cố, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du.

3. Tăng cường theo dõi diễn biến thời tiết, đặc biệt tình hình mưa từ các cơ quan khí tượng thủy văn và chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; kịp thời điều chỉnh phương án vận hành hệ thông công trình thủy lợi, hồ chứa nước phù hợp.

4. Chủ động vận hành tiêu thoát nước trong các hệ thống công trình thủy lợi để đề phòng ngập úng khi có mưa lớn xảy ra, không để xảy ra ngập úng cho các diện tích lúa Mùa chưa thu hoạch, bảo đảm hạn chế ảnh hưởng đến sản xuất và dân sinh.

5. Trực ban tại công trình 24h/24h trong thời gian có mưa, lũ; theo dõi chặt chẽ mực nước và lưu lượng nước đến hồ chứa nước, chủ động hạ thấp mụrc nước để đón lũ, chuẩn bị phương án bảo đảm an toàn công trình khi có nguy cơ xảy ra sự cố.

6. Tạm dừng triển khai các công trình đang thi công sửa chữa, nâng cấp và xây dựng mới, triển khai phương án bảo đảm an toàn trong đợt mưa lũ, chỉ triển khai thi công trở lại khi có dự báo thời tiết thuận lợi.

7. Thường xuyên cập nhật thông số vận hành các hồ chứa nước vào trang www.httl.com.vn, thường xuyên báo cáo tình hình an toàn hồ chứa và ngập úng về Tổng cục Thuỷ lợi theo số FAX: 0243.733.5703 và ĐT: 0243.733.5704; 0243.733.5711Email: tuoitieu@mard.gov.vn, antoancongtrinh@wrd.gov.vn.

Chi tiết Công điện tải về tại đây./.

 

Công điện nêu rõ:

Theo bản tin dự báo mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên, vùng ảnh hưởng rộng hơn so với bản tin đã thông báo. Cụ thể, ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 100-200mm, riêng Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị 200-250mm. Khu vực Bắc Tây Nguyên, Nam Đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Phú Thọ, Yên Bái và Nam Sơn La có mưa vira, mura to (50-100mm).

Để bảo đảm an toàn công trình thủy lợi và đề phòng ngập úng, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi yêu cầu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung sau: 

1. Đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa Mùa, đặc biệt ở các vùng có khả năng bị ngập úng để giảm thiểu thiệt hại.

2. Tăng cường kiểm tra việc vận hành các hồ chứa trên địa bàn, các hồ có cửa van phải chủ động vận hành xả lũ để đối phó với mưa lớn; theo dõi chặt chẽ các hồ xung yếu có nguy cơ mất an toàn trên địa bàn, không để xảy ra sự cố, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du.

3. Tăng cường theo dõi diễn biến thời tiết, đặc biệt tình hình mưa từ các cơ quan khí tượng thủy văn và chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; kịp thời điều chỉnh phương án vận hành hệ thông công trình thủy lợi, hồ chứa nước phù hợp.

4. Chủ động vận hành tiêu thoát nước trong các hệ thống công trình thủy lợi để đề phòng ngập úng khi có mưa lớn xảy ra, không để xảy ra ngập úng cho các diện tích lúa Mùa chưa thu hoạch, bảo đảm hạn chế ảnh hưởng đến sản xuất và dân sinh.

5. Trực ban tại công trình 24h/24h trong thời gian có mưa, lũ; theo dõi chặt chẽ mực nước và lưu lượng nước đến hồ chứa nước, chủ động hạ thấp mụrc nước để đón lũ, chuẩn bị phương án bảo đảm an toàn công trình khi có nguy cơ xảy ra sự cố.

6. Tạm dừng triển khai các công trình đang thi công sửa chữa, nâng cấp và xây dựng mới, triển khai phương án bảo đảm an toàn trong đợt mưa lũ, chỉ triển khai thi công trở lại khi có dự báo thời tiết thuận lợi.

7. Thường xuyên cập nhật thông số vận hành các hồ chứa nước vào trang www.httl.com.vn, thường xuyên báo cáo tình hình an toàn hồ chứa và ngập úng về Tổng cục Thuỷ lợi theo số FAX: 0243.733.5703 và ĐT: 0243.733.5704; 0243.733.5711Email: tuoitieu@mard.gov.vn, antoancongtrinh@wrd.gov.vn.

Chi tiết Công điện tải về tại đây./.

 

Công điện nêu rõ:

Theo bản tin dự báo mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên, vùng ảnh hưởng rộng hơn so với bản tin đã thông báo. Cụ thể, ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 100-200mm, riêng Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị 200-250mm. Khu vực Bắc Tây Nguyên, Nam Đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Phú Thọ, Yên Bái và Nam Sơn La có mưa vira, mura to (50-100mm).

Để bảo đảm an toàn công trình thủy lợi và đề phòng ngập úng, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi yêu cầu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung sau: 

1. Đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa Mùa, đặc biệt ở các vùng có khả năng bị ngập úng để giảm thiểu thiệt hại.

2. Tăng cường kiểm tra việc vận hành các hồ chứa trên địa bàn, các hồ có cửa van phải chủ động vận hành xả lũ để đối phó với mưa lớn; theo dõi chặt chẽ các hồ xung yếu có nguy cơ mất an toàn trên địa bàn, không để xảy ra sự cố, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du.

3. Tăng cường theo dõi diễn biến thời tiết, đặc biệt tình hình mưa từ các cơ quan khí tượng thủy văn và chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; kịp thời điều chỉnh phương án vận hành hệ thông công trình thủy lợi, hồ chứa nước phù hợp.

4. Chủ động vận hành tiêu thoát nước trong các hệ thống công trình thủy lợi để đề phòng ngập úng khi có mưa lớn xảy ra, không để xảy ra ngập úng cho các diện tích lúa Mùa chưa thu hoạch, bảo đảm hạn chế ảnh hưởng đến sản xuất và dân sinh.

5. Trực ban tại công trình 24h/24h trong thời gian có mưa, lũ; theo dõi chặt chẽ mực nước và lưu lượng nước đến hồ chứa nước, chủ động hạ thấp mụrc nước để đón lũ, chuẩn bị phương án bảo đảm an toàn công trình khi có nguy cơ xảy ra sự cố.

6. Tạm dừng triển khai các công trình đang thi công sửa chữa, nâng cấp và xây dựng mới, triển khai phương án bảo đảm an toàn trong đợt mưa lũ, chỉ triển khai thi công trở lại khi có dự báo thời tiết thuận lợi.

7. Thường xuyên cập nhật thông số vận hành các hồ chứa nước vào trang www.httl.com.vn, thường xuyên báo cáo tình hình an toàn hồ chứa và ngập úng về Tổng cục Thuỷ lợi theo số FAX: 0243.733.5703 và ĐT: 0243.733.5704; 0243.733.5711Email: tuoitieu@mard.gov.vn, antoancongtrinh@wrd.gov.vn.

Chi tiết Công điện tải về tại đây./.

 

Công điện nêu rõ:

Theo bản tin dự báo mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên, vùng ảnh hưởng rộng hơn so với bản tin đã thông báo. Cụ thể, ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 100-200mm, riêng Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị 200-250mm. Khu vực Bắc Tây Nguyên, Nam Đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Phú Thọ, Yên Bái và Nam Sơn La có mưa vira, mura to (50-100mm).

Để bảo đảm an toàn công trình thủy lợi và đề phòng ngập úng, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi yêu cầu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung sau: 

1. Đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa Mùa, đặc biệt ở các vùng có khả năng bị ngập úng để giảm thiểu thiệt hại.

2. Tăng cường kiểm tra việc vận hành các hồ chứa trên địa bàn, các hồ có cửa van phải chủ động vận hành xả lũ để đối phó với mưa lớn; theo dõi chặt chẽ các hồ xung yếu có nguy cơ mất an toàn trên địa bàn, không để xảy ra sự cố, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du.

3. Tăng cường theo dõi diễn biến thời tiết, đặc biệt tình hình mưa từ các cơ quan khí tượng thủy văn và chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; kịp thời điều chỉnh phương án vận hành hệ thông công trình thủy lợi, hồ chứa nước phù hợp.

4. Chủ động vận hành tiêu thoát nước trong các hệ thống công trình thủy lợi để đề phòng ngập úng khi có mưa lớn xảy ra, không để xảy ra ngập úng cho các diện tích lúa Mùa chưa thu hoạch, bảo đảm hạn chế ảnh hưởng đến sản xuất và dân sinh.

5. Trực ban tại công trình 24h/24h trong thời gian có mưa, lũ; theo dõi chặt chẽ mực nước và lưu lượng nước đến hồ chứa nước, chủ động hạ thấp mụrc nước để đón lũ, chuẩn bị phương án bảo đảm an toàn công trình khi có nguy cơ xảy ra sự cố.

6. Tạm dừng triển khai các công trình đang thi công sửa chữa, nâng cấp và xây dựng mới, triển khai phương án bảo đảm an toàn trong đợt mưa lũ, chỉ triển khai thi công trở lại khi có dự báo thời tiết thuận lợi.

7. Thường xuyên cập nhật thông số vận hành các hồ chứa nước vào trang www.httl.com.vn, thường xuyên báo cáo tình hình an toàn hồ chứa và ngập úng về Tổng cục Thuỷ lợi theo số FAX: 0243.733.5703 và ĐT: 0243.733.5704; 0243.733.5711Email: tuoitieu@mard.gov.vn, antoancongtrinh@wrd.gov.vn.

Chi tiết Công điện tải về tại đây./.

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
TIỆN ÍCH
PHẦN MỀM QUẢN LÝ
LIÊN KẾT WEBSITE