Khẩn trương hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân vùng bão, lũ sớm ổn định đời sống là một trong những nội dung quan trọng tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 vừa được Chính phủ ban hành.

 

Nghị quyết số 117/NQ-CP nêu rõ, do tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai ngày càng cực đoan, trái quy luật, gây thiệt hại lớn về người, tài sản, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sản xuất của Nhân dân. Từ đầu năm 2017 đến nay đã liên tiếp xảy ra các đợt bão, lũ, sạt lở đất. Công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai đã huy động được sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, góp phần hạn chế thiệt hại về người và tài sản.

Chính phủ ghi nhận và biểu dương các cấp, các ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, các tổ chức, cá nhân và Nhân dân cùng chung sức, chủ động phòng, chống, ứng phó, kịp thời hỗ trợ, khắc phục thiệt hại, tổ chức thăm hỏi, động viên, giúp đỡ đồng bào sớm ổn định đời sống và sản xuất.

Tuy nhiên, công tác phòng, chống thiên tai còn một số khó khăn, tồn tại như: Chất lượng, thông tin dự báo còn hạn chế, nhất là dự báo về mưa, lũ, cảnh báo lũ ống, lũ quét, sạt lở đất; hệ thống cơ sở hạ tầng phòng chống thiên tai còn hạn chế; nguồn lực cho công tác phòng, chống thiên tai còn thiếu…

Khẩn trương hỗ trợ, giúp đỡ Nhân dân vùng bão, lũ sớm ổn định đời sống

Để tăng cường công tác phòng, chống thiên tai trong thời gian tới, Chính phủ yêu cầu đối với các địa phương bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão, lũ phải khẩn trương hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân sớm ổn định đời sống và sản xuất. Chủ động xây dựng phương án huy động lực lượng, phương tiện, nguồn lực phòng, chống, ứng phó kịp thời, có hiệu quả và khắc phục hậu quả, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn. Sử dụng hiệu quả nguồn dự phòng ngân sách cho công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả của thiên tai.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan khẩn trương hoàn thiện Chiến lược quốc gia về phòng chống thiên tai trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng; rà soát quy hoạch thủy lợi, quy hoạch phòng chống lũ; triển khai xây dựng và thực hiện kế hoạch phòng chống thiên tai các cấp theo quy định của Luật phòng chống thiên tai. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả rà soát toàn bộ hệ thống đê điều, hồ chứa nước thủy lợi xung yếu, nhất là các khu vực đê xung yếu đã bị ảnh hưởng bởi bão lũ thời gian qua để có phương án sửa chữa ngay từ cuối năm 2017; rà soát, xây dựng Dự án tổng thể di dời dân cư khẩn cấp phòng chống lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại các địa phương, nhất là tại các tỉnh miền núi phía Bắc; đề xuất xây dựng chính sách tài chính phòng, chống thiên tai bền vững.

Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai nghiên cứu, đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc lắp đặt thử nghiệm thiết bị giám sát, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại một số vị trí có nguy cơ cao. 

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan sớm báo cáo, đề xuất việc nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo, phát triển hệ thống quan trắc khí tượng thủy văn, nhất là quan trắc mưa lũ, đẩy mạnh xã hội hóa công tác này./.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
TIỆN ÍCH
PHẦN MỀM QUẢN LÝ
LIÊN KẾT WEBSITE