Vụ Đông Xuân năm 2017-2018, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc bộ gieo cấy tổng cộng 611.800 ha lúa. Để bảo đảm cung cấp đủ nước phục vụ làm đất, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các địa phương thống nhất kế hoạch điều tiết bổ sung nước từ các hồ chứa thủy điện cho hạ du hệ thống sông Hồng làm 3 đợt lấy nước, thời gian tổng cộng 18 ngày, Đợt 1 gồm 4 ngày, từ ngày 16/1 đến 19/1; Đợt 2 gồm 8 ngày, từ ngày 28/1 đến 4/2; Đợt 3 gồm 6 ngày, từ 9/2 đến 14/2/2018. Thực tế, do tiến độ lấy nước được thực hiện nhanh hơn dự kiến, thời gian lấy nước đã rút ngắn 3 ngày so với kế hoạch (1 ngày của Đợt 2 và 2 ngày của Đợt 3), tổng thời gian 3 đợt xả nước là 15 ngày.

Kết thúc Đợt 1 (24h ngày 19/1), diện tích có nước tổng cộng của các địa phương là 180.190 ha, đạt 29,5 % tổng diện tích gieo cấy theo kế hoạch; kết thúc Đợt 2 (24h ngày 3/2), diện tích có nước là 455.449 ha, đạt 74,4% tổng diện tích gieo cấy theo kế hoạch; kết thúc Đợt 3 (tính đến 15h ngày 12/2/2018), diện tích có nước là 536.515 ha, đạt 87,68% tổng diện tích gieo cấy theo kế hoạch, tuy nhiên nếu không kể tỉnh Bắc Giang (địa phương chỉ có khoảng 20% diện tích lấy nước từ hệ thống sông Hồng, hiện đã cơ bản hoàn thành kế hoạch lấy nước phần diện tích này) thì diện tích có nước trung bình các tỉnh còn lại đạt 92,62%; trong đó: Hà Nam 100%, Phú Thọ 100%, Nam Định 98,68%, Ninh Bình 98,64%, Thái Bình 98,59%, Hưng Yên 98,31%, Hải Phòng 98,14%, Hải Dương 90,94%, Vĩnh Phúc 92,58%, Bắc Ninh 91,74%, Hà Nội 72,63%.

Các diện tích còn lại sẽ chủ động cấp nước từ các trạm bơm mới xây dựng có thể vận hành không phụ thuộc vào dòng chảy sông Hồng (Vĩnh Phúc, Bắc Ninh), từ nguồn lợi dụng thủy triều (Hải Phòng, Hải Dương), từ nguồn nước tích trữ trong hệ thống kênh mương (Hưng Yên).

Diện tích chưa đủ nước thấp nhất là Hà Nội (hiện còn 26.788 ha); các huyện có diện tích gieo cấy nhiều nhưng diện tích đủ nước thấp là: Đông Anh (45,6%), Phúc Thọ (62,4%), Thạch Thất (69,7%), Quốc Oai (44,4%). Trong đó, Đông Anh chủ động được nguồn nước do đã tích trữ được trong hệ thống kênh tiêu và từ trạm bơm dã chiến (diện tích đủ nước thấp do còn nhiều diện tích cây vụ Đông chưa thu hoạch). Các huyện Phúc Thọ, Thạch Thất, Quốc Oai có tổng diện tích khó khăn chưa cấp đủ nước tổng cộng khoảng 2.000 ha, thuộc vùng cấp nước của Trạm. bơm Phù Sa - Công ty KTCCTL Sông Tích. Hiện nay, Công ty đã xây dựng phương án cụ thể để cấp nước cho khu vực này sau khi kết thúc các đợt xả nước từ các hồ thủy điện (sử dụng Trạm bơm dã chiến Phù Sa: 1.500ha, hỗ trợ tưới từ hồ Đồng Mô: 500ha).

Nội dung chi tiết mời xem tại Báo cáo số 35/BC-TCTL-QLCT ngày 13/02/2018./.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
TIỆN ÍCH
PHẦN MỀM QUẢN LÝ
LIÊN KẾT WEBSITE