Từ ngày 27-30/3, Tổng cục Thủy lợi đã chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý các dự án nông nghiệp và Trung Tâm quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tổ chức đoàn công tác kiểm tra thực hiện quản lý, vận hành sau đầu tư các Tiểu dự án cấp nước sinh hoạt thuộc dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn bền vững các tỉnh miền núi phía bắc được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ADB, tại các tỉnh Hòa Bình, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Hà Giang.


Qua kiểm tra, đánh giá thực tế, hầu hết các công trình được hoàn thành và bàn giao từ tháng 5/2017-2/2018, đây là những công trình rất có ý nghĩa đối với đồng bào miền núi, sinh sống ở những vùng khan hiếm nước, những vùng nguồn nước ở xa nơi sinh sống. Để công tác quản lý vận hành công trình sau đầu tư đảm bảo khai thác bền vững công trình, đoàn công tác đã đề nghị các tỉnh cần đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhân thức của người dân trong việc sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh và tham gia bảo vệ nguồn nước, bảo vệ công trình nước sạch nhằm nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch.

Giao cho các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực để bảo đảm quản lý, vận hành hiệu quả, đối với những công trình giao cho UBND cấp xã quản lý, vận hành cần được thành lập tổ hợp tác xã quản lý, cử cán bộ đi đào tạo có kiến thức về quản lý vận hành công trình, ban hành quy chế quản lý, vận hành công trình, có thu, chi phục vụ kinh phí duy tu.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND tỉnh sớm ban hành giá nước làm cơ sở quản lý vận hành công trình bền vững.

Về kết cấu công trình: Trên thực tế nguồn nước của từng công trình, nghiên cứu các bể lọc chuyển sang hình thức tầng lọc ngược để các bể lọc hoạt động bền vững hơn, ít bị tắc. Chủ động bổ sung lắp đồng hồ tổng để thuận lợi cho theo dõi quản lý.

Hình ảnh một số công trình cấp nước:

NN

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
TIỆN ÍCH
PHẦN MỀM QUẢN LÝ
LIÊN KẾT WEBSITE