Ngày 05/4, dưới sự chủ trì của Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tỉnh, Tổng cục Thủy lợi tổ chức họp về kế hoạch thông tin tuyên truyền năm 2018 của Tổng cục.


Quang cảnh cuộc họp

Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Tổng cục, lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác truyền thông của các đơn vị trực thuộc Tổng cục.

Tại cuộc họp, Phó chánh Văn phòng, phụ trách Văn phòng Nguyễn Hữu Phú đã trình bày dự thảo kế hoạch thông tin tuyên truyền năm 2018 của Tổng cục. Do nguồn kinh phí cho công tác truyền thông còn hạn hẹp, nên quá trình thực hiện nhiệm vụ còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, đã được đại diện các đơn vị báo cáo và xin ý kiến Tổng cục trưởng tại cuộc họp.

Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tỉnh chỉ đạo tại cuộc họp

Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tỉnh nhấn mạnh, truyền thông là giải pháp số một để đưa thông tin chỉ đạo sản xuất, cảnh báo hạn hán, xâm nhập mặn, lũ lụt, ngập, úng,… tới người dân là người trực tiếp chịu ảnh hưởng; khi đó, mới phát huy được hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của Tổng cục.

Trong năm 2018, nội dung truyền thông của Tổng cục thực hiện theo năm nhóm nhiệm vụ chính, là (i)quản lý công trình thủy lợi (chỉ đạo sản xuất, thông tin hạn hán, ngập, lụt, úng, sa mạc hóa, xâm nhập mặn), (ii) an toàn đập và hồ chứa thủy lợi, (iii) nước sạch, (iv) tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, vi phạm và xử lý xả thải và vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, (v) khoa học công nghệ và ứng dụng.

Tổng cục trưởng cũng chỉ đạo, dù khó khăn về kinh phí, nhưng các đơn vị cần tăng cường công tác truyền thông, lồng ghép vào các chương trình, dự án, để triển khai thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, đạt hiệu quả cao./.

VPTC

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
TIỆN ÍCH
PHẦN MỀM QUẢN LÝ
LIÊN KẾT WEBSITE