Từ ngày 02 đến 06/4/2018, Tổng cục Thủy lợi phối hợp với Trung tâm Quốc gia Nước sạch và VSMT nông thôn và Ban Quản lý dự án Nông nghiệp tổ chức đoàn công tác đi kiểm tra tình hình quản lý, vận hành sau đầu tư các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn đầu tư từ nguồn vốn kết dư thuộc dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn bền vững các tỉnh miền núi phía bắc vay vốn ADB.

Qua làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNT, các đơn vị được giao quản lý khai thác, chính quyền địa phương và đại diện một số hộ hưởng lợi và thực địa tại công trình thuộc các địa phương gồm: Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai và Lai Châu, cho thấy hầu hết các công trình cấp nước sau khi hoàn thành công tác đầu tư đã được chủ đầu tư tổ chức bàn giao và tập huấn cho cán bộ, công nhân thuộc đơn vị được giao quản lý, khai thác vận hành phát huy hiệu quả công trình. Các công trình sau khi đưa vào khai thác bước đầu đều phát huy hiệu quả, góp phần nâng tỷ lệ người dân nông thôn được cấp nước hợp vệ sinh cũng như cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân địa phương.

Đoàn công tác đã kiến nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng với các đơn vị liên quan triển khai các hoạt động cần thiết đối với từng công trình để nâng cao hiệu quả hoạt động cũng như bền vững của các công trình cấp nước trong thời gian tới.

Một số hình ảnh của Đoàn công tác:

NN

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
TIỆN ÍCH
PHẦN MỀM QUẢN LÝ
LIÊN KẾT WEBSITE