Ngày 28/6/2018, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tỉnh đã tiếp và làm việc với Cục Ngoại giao và Thương mại Úc về một số nội dung liên quan đến giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và quy hoạch thủy lợi trong thời điểm Luật Thủy lợi chuẩn bị có hiệu lực từ ngày 01/7/2018.


Quang cảnh buổi làm việc

Tham dự buổi làm việc, về phía Việt Nam có đại diện một số đơn vị thuộc Tổng cục Thủy lợi (Cục Quản lý công trình thủy lợi, Vụ KHCN&HTQT, Vụ NN&NSNT) và Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam (Viện Kinh tế và Quản lý Thủy lợi, Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường, Trung tâm PIM); phía Úc có đại diện của Cục Ngoại giao và Thương mại Úc.

Mở đầu, ông John Dore, đại diện Cục Ngoại giao và Thương mại Úc đã điểm lại những thành quả chính đã đạt được trong năm 2017 giữa Tổng cục Thủy lợi, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam và các chuyên gia cao cấp thủy lợi Úc từ những nghiên cứu thí điểm ở một số tỉnh của Việt Nam về định giá nước thủy lợi và nước sạch nông thôn. Các kết quả nghiên cứu đã góp phần giúp cho Tổng cục Thủy lợi kiến nghị một số chính sách trong quá trình xây dựng các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Thủy lợi.

Trong không khí vui mừng, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tỉnh thông báo cho phía Úc biết về chương trình Luật Thủy lợi sẽ chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2018 cùng các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật. Tổng cục trưởng đánh giá cao sự giúp đỡ nhiệt tình, quý báu của các chuyên gia Úc trong thời gian qua, bên cạnh đó phải kể đến sự đóng góp to lớn của các chuyên gia thủy lợi tại các đơn vị nghiên cứu trực thuộc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam.

Mong muốn tiếp tục mở ra một giai đoạn mới cho sự hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thủy lợi, ông John Dore đã trình bày một bản kế hoạch hành động trong thời gian tới nhằm hỗ trợ Việt Nam tổ chức xây dựng 07 sổ tay hướng dẫn về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và một số tiêu chuẩn hướng dẫn thực hiện quy hoạch thủy lợi, góp phần triển khai có hiệu quả Luật Thủy lợi trên thực tế.

Trong quá trình trao đổi, một số hoạt động cụ thể đã được hai bên thống nhất phối hợp triển khai trong thời gian tới như sau: (i) Tổ chức một số cuộc hội thảo lấy ý kiến xây dựng sổ tay; (ii) Tổ chức một số đoàn chuyên gia đến tham quan học hỏi kinh nghiệm về định giá nước và quy hoạch thủy lợi tại Úc và; (iii) Chia sẻ tài liệu liên quan về quản lý, khai thác công trình thủy lợi, v.v.

Kết thúc buổi làm việc, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tỉnh và ông John Dore đã thể hiện một cam kết mạnh mẽ trong việc quyết tâm thực hiện các ý tưởng đã đề ra trong buổi họp./. 

QLCT

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
TIỆN ÍCH
PHẦN MỀM QUẢN LÝ
LIÊN KẾT WEBSITE