Ngày 30/6, tại Tây Ninh, Tổng cục Thuỷ lợi tổ chức Hội nghị về quản lý, khai thác và bảo vệ hệ thống công trình thủy lợi Dầu Tiếng – Phước Hòa và hệ thống thủy lợi Suối Giai; Tình hình vi phạm và công tác kiểm tra, xử lý vi phạm công trình thủy lợi tại các hệ thống; Việc cấp và thực hiện giấy phép đối với các hoạt động khác trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi và công tác triển khai thi hành Luật Thủy lợi và Nghị định, Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn.


Quang cảnh Hội Nghị

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Tây Ninh, đại diện Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi cục Thủy lợi các tỉnh Tây Ninh, Bình Phước, Bình Dương, Long An, thành phố Hồ Chí Minh và các Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng- Phước Hòa, Tây Ninh, Bình Phước, Công ty TNHH MTV khai thác dịch vụ thủy lợi TP Hồ Chí Minh, Công ty TNHH MTV cấp thoát nước và môi trường tỉnh Bình Dương, Trung tâm Quản lý khai thác thủy lợi Long An; Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam; Viện Kỹ thuật biển.

Hội nghị đã được nghe đại diện Vụ Pháp chế, Thanh tra (TCTL) báo cáo kết quả xử lý vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, công tác triển khai thi hành Luật Thủy lợi và các văn bản hướng dẫn; báo cáo tình hình quản lý khai thác công trình thủy lợi do đại diện lãnh đạo Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng- Phước Hòa trình bày.

Các đại biểu tham gia phát biểu ý kiến, thảo luận về công tác phối hợp trong quản lý, khai thác, bảo vệ công trình đặc biệt là việc ngăn chặn và xử lý vi phạm công trình thủy lợi; công tác phối hợp trong việc cấp phép các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi giữa các cơ quan chức năng về môi trường và thủy lợi; khó khăn, vướng mắc trong triển khai thi hành Luật Thủy lợi và các văn bản hướng dẫn.


Ông Nguyễn Văn Tỉnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi chỉ đạo Hội nghị

Kết luận Hội nghị, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tỉnh nhấn mạnh trách nhiệm của các cấp chính quyền, cơ quan và các Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi việc quản lý đấu tranh ngăn chặn và xử lý vi phạm công trình thủy lợi; đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh phối hợp với các Sở, ngành có liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thi hành Luật Thủy lợi và các văn bản quy định chi tiết tại địa phương kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả./.

PCTTr

 

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
TIỆN ÍCH
PHẦN MỀM QUẢN LÝ
LIÊN KẾT WEBSITE