Ngày 03/7, tại Hà Nội, Tổng cục Thuỷ lợi phối hợp với Vụ Kế hoạch (Bộ NN&PTNT) tổ chức Hội thảo tham vấn về báo cáo kết quả thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành Thủy lợi giai đoạn 2013-2017 và dự thảo kế hoạch cơ cấu lại ngành thủy lợi giai đoạn 2018-2020, định hướng năm 2030.


Ông Đỗ Văn Thành - Phó Tổng cục trưởng TCTL phát biểu tại Hội thảo

Tham dự Hội thảo có đại diện một số Sở Nông nghiệp và PTNT và chi cục Thủy lợi thuộc 7 vùng kinh tế, các Công ty TNHH MTV KTCTTL do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý (Bắc Hưng Hải, Bắc Nam Hà, Dầu Tiếng), đại diện các cơ quan quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và PTNT và các chuyên gia, nhà khoa học đến từ các Viện, trường thuộc lĩnh vực thủy lợi.

Hội thảo đã được nghe đại diện tư vấn Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VNSat) trình bày báo cáo kết quả thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành Thủy lợi giai đoạn 2013-2017 và bản dự thảo Kế hoạch cơ cấu lại ngành thủy lợi đến năm 2020, định hướng năm 2030. Hội thảo cũng nhận được nhiều ý kiến về kết quả, những tồn tại, vướng mắc trong triển khai thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành Thủy lợi tại các địa phương; góp ý về nội dung bản dự thảo kế hoạch cơ cấu lại ngành Thủy lợi. 

Kết luận Hội thảo, Ông Đỗ Văn Thành - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi nhấn mạnh các kết quả thực hiện định hướng tái cơ cấu ngành Thủy lợi trong việc Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác hệ thống công trình thủy lợi; Phát triển tưới cho cây trồng cạn; Phát triển cơ sở hạ tầng thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản; Nâng cao mức đảm bảo an toàn hồ đập và Nâng cao năng lực phòng chống thiên tai.

Trên cơ sở kết quả của Hội thảo, Phó Tổng cục trưởng Đỗ Văn Thành yêu cầu đơn vị Tư vấn của dự án VnSat tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu và làm việc với các cơ quan liên quan để chỉnh sửa và hoàn thiện báo cáo và dự thảo Kế hoạch cơ cấu lại ngành Thủy lợi cho phù hợp với thực tiễn và định hướng tại Quyết định 1819/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2017-2020.

KHTC

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
TIỆN ÍCH
PHẦN MỀM QUẢN LÝ
LIÊN KẾT WEBSITE