Ngày 01/10/2019, Đoàn công tác của Tổng cục Thủy lợi do Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Thủy lợi, Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, Công ty TNHH MTV Quản lý, Khai thác công trình thủy lợi, Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT trực thuộc tỉnh Sơn La về tình hình thực hiện công tác thủy lợi trên địa bàn tỉnh.

 

Làm việc với Đoàn, ông Nguyễn Thành Công – Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT đã báo cáo kết quả và kế hoạch cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp năm 2019, kế hoạch công tác thủy lợi phục vụ Đông Xuân 2019-2020; tiến độ triển khai dự án WB8, các hồ chứa được hỗ trợ vốn khẩn cấp năm 2019, tình hình an toàn hồ chứa trong mùa mưa lũ 2019; hiện trạng cấp nước sạch nông thôn; hiện trạng cấp nước sạch nông thôn, tiến độ triển khai Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vay vốn Ngân hàng thế giới tại 21 tỉnh (Chương trình 21 tỉnh); kết quả triển khai các Văn bản chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tổ chức triển khai thi hành hệ thống pháp luật về thủy lợi. 
 
 
 
Hình ảnh buổi làm việc của Tổng cục Thủy lợi với Sơn La
 
Theo báo cáo của Sở, năm 2019 tỉnh Sơn La đã đảm bảo việc cấp nước tưới, tiêu thoát nước cho tổng diện tích 94.740/96.670 ha cây trồng và nuôi trồng thủy sản đạt 98% kế hoạch. Tính đến thời điểm hiện tại, tổng dung tích trữ các hồ chứa thủy lợi do đơn vị khai thác công trình thủy lợi quản lý đạt từ 55-60% DTTK, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2018 là 30%, dự báo nếu lượng mưa ít sẽ có nguy cơ thiếu nước phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2019-2020. Tỉnh Sơn La cũng đã tổ chức rà soát, kiểm tra tình hình an toàn công trình hồ chứa đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão; thực hiện sửa chữa, nâng cấp công trình thủy lợi cấp bách, trọng điểm đảm bảo phục vụ sản xuất nông nghiệp, dân sinh và an toàn công trình.  
 
Về triển khai thi hành hệ thống pháp luật về thủy lợi, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Sơn La đã chủ trì, tham mưu cho UBND tỉnh Sơn La ban hành các văn bản chỉ đạo, kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị trên địa bàn tỉnh. Công ty TNHH MTV quản lý, khai thác công trình thủy lợi trực thuộc tỉnh Sơn La mới được thành lập từ năm 2016, tuy còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong công tác kiện toàn tổ chức, cơ sở vật chất, trang thiết bị quản lý nhưng được sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT, Tổng cục Thủy lợi, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La, Công ty đang dần dần đi vào hoạt động ổn định. 
 
Về hiện trạng cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh, tính đến hết tháng 30/9/2019, số hộ dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh là đạt 92%, sử dụng nước sạch theo Quy chuẩn là 52%. Số công trình cấp nước tập trung hoạt động bền vững là 116/1.849 công trình (đạt 6,3%), hoạt động bình thường 879/1.849 công trình đạt 47%.
 
Thay mặt cho Đoàn công tác, ông Nguyễn Văn Tỉnh – Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi đã đánh giá cao việc chủ động trong công tác của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La trong việc triển khai các Văn bản quy phạm pháp luật về thủy lợi, phối hợp với các sở, ban ngành có liên quan trong việc đảm bảo tiến độ thực hiện Chương trình 21 tỉnh và các dự án nâng cấp, sửa chữa hồ chứa nước thủy lợi, đảm bảo phục vụ sản xuất nông nghiệp, dân sinh và an toàn công trình.
 
Tuy nhiên, để đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh trong bối cảnh thời tiết diễn biến cực đoan thời gian tới và nâng cao công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Sơn La, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tỉnh đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thi công sửa chữa, nâng cấp công trình thủy lợi, đồng thời thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết, mưa để có kế hoạch tích nước hợp lý các hồ chứa thủy lợi vừa đảm bảo an toàn vừa phục vụ sản xuất; tổ chức xây dựng phương án phòng, chống hạn hán, thiếu nước đảm bảo sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân 2019-2020, khoanh vùng các khu vực khó khăn về nguồn nước để có giải pháp về công trình hoặc thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng; tổ chức xây dựng phương án giá dịch vụ thủy lợi giai đoạn 2021-2025; đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình của Chương trình 21 tỉnh tại Sơn La.  
 
Kết thúc buổi làm việc, thay mặt cho Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Sơn La, ông Nguyễn Thành Công – giám đốc Sở đã phát biểu tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Tổng cục Thủy lợi và tăng cường phối hợp, chỉ đạo các đơn vị có liên quan tiếp tục thực hiện các nội dung về công tác thủy lợi nhằm đảm bảo phục vụ sản xuất và dân sinh./.
 
QLCT 
 
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
TIỆN ÍCH
PHẦN MỀM QUẢN LÝ
LIÊN KẾT WEBSITE