Ngày 10/10/2019, Ngân hàng Thế giới phối hợp với Ban điều phối Chương trình cấp nước nông thôn chủ trì cuộc họp đánh giá, hỗ trợ thực hiện Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả năm 2019.

  

Tham dự có đại diện Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Cục Quản lý môi trường Y tế- Bộ Y tế; Vụ Giáo dục thể chất- Bộ Giáo dục và Đào tạo; Kiểm toán nhà nước; Ủy ban dân tộc, Trung tâm Quốc gia nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn- Tổng cục Thủy lợi, Văn phòng đối tác quan hệ cấp nước và VSNT; đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế, Chi cục Thủy lợi, Trung tâm Y tế dự phòng và Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 21 tỉnh thực hiện Chương trình.
 

 

 
Cuộc họp đã nghe báo cáo, thảo luận về các nội dung: Kết quả kiểm đếm 2018 và bài học kinh nghiệm, tiến độ thực hiện 2019, tiêu chí bền vững cho các công trình cấp nước và vệ sinh toàn xã, vấn đề thông tin- giáo dục- truyền thông, tuân thủ kế hoạch hành động, và các vấn đề cần lưu ý cho thực hiện Chương trình năm 2019.
 
Kết luận buổi họp, Bà Lilian Pena Pereira- Chủ nhiệm Chương trình đề nghị địa phương 21 tỉnh trên cơ sở thông tin tiếp thu được từ cuộc họp hoàn thiện các thủ tục rút vốn 2019, tập trung nguồn lực để hoàn thành các nội dung cần thực hiện theo kế hoạch, bảo đảm kết quả đạt được như đề ra./. 
 
NN 
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
TIỆN ÍCH
PHẦN MỀM QUẢN LÝ
LIÊN KẾT WEBSITE