Sáng nay (11/10), Tổng cục Thủy lợi phối hợp với Ngân hàng Thế giới chủ trì cuộc họp tổng kết đoàn hỗ trợ thực hiện Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả năm 2019.

Với sự tham gia của Ban Điều phối Chương trình cấp nước nông thôn - Tổng cục Thủy lợi, Cục Quản lý môi trường Y tế- Bộ Y tế; Vụ Giáo dục thể chất- Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trung tâm Quốc gia nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn- Tổng cục Thủy lợi, Văn phòng đối tác quan hệ cấp nước và VSNT; đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Chi cục Thủy lợi, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 21 tỉnh thực hiện Chương trình.

 
 
 
Ông Đỗ Văn Thành - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi phát biểu chỉ đạo
 

Cuộc họp đã trao đổi các nội dung của Đoàn giám sát, đánh giá từ ngày 7-10/10/2019, tập trung vào hoàn thiện các thủ tục, trình tự rút vốn, giải ngân Chương trình của các tỉnh, sự phối hợp triển khai của 3 ngành (Nông nghiệp- Y tế- Giáo dục) trong hợp phần vệ sinh (xã vệ sinh toàn xã), tính bền vững của công trình cấp nước và công tác  thông tin truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng.

 

Kết thúc cuộc họp, Phó Tổng cục trưởng Đỗ Văn Thành kết luận như sau:

 

- Tỉnh Lai Châu, Đak Nông thực hiện quá chậm (Lai Châu chưa phân khai nguồn vốn), đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành trong tỉnh khẩn trương hoàn thành thủ tục liên quan đến phân khai nguồn vốn, rút vốn để thực hiện. Ban Điều phối có văn bản gửi UBND các tỉnh về nội dung này.

 

- Các tỉnh thực hiện Chương trình chủ động trong tổ chức triển khai đảm bảo tiến độ theo yêu cầu của Chương trình, nhất là tiến độ giao nộp hàng quý, hàng tháng, hàng năm phục vụ kiểm đếm kết quả trong năm.

 

- Tổng cục Thủy lợi xây dựng đường link trên trang điện tử của Tổng cục để cung cấp thông tin về Chương trình phục vụ theo dõi, cập nhật của các tỉnh và các cơ quan liên quan.

 

- Ban Điều phối phối hợp với Trung tâm Quốc gia nước sạch và VSMTNT thành lập 3 nhóm công tác đến các tỉnh chậm tiến độ để kiểm tra, đôn đốc nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện./.

 
NN 
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
TIỆN ÍCH
PHẦN MỀM QUẢN LÝ
LIÊN KẾT WEBSITE