Từ ngày 26 đến 27/5/2020 Tổng cục Thủy lợi tổ chức thành lập đoàn đi kiểm tra an toàn công trình thủy lợi trước mùa mưa lũ tại các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, trưởng Đoàn do Ông Nguyễn Văn Tỉnh – Tổng cục Trưởng Tổng cục Thủy lợi làm trưởng đoàn và đại diện trưởng các đơn vị Vụ An toàn đập, Vụ Xây dựng cơ bản, Văn phòng Tổng cục. Phía địa phương có đại diện Lãnh đạo các Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các Chi Cục Thủy lợi và đại Diện các Ban quản lý dự án, và các đơn vị thi công các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa.

Sáng ngày 26/5/2020 Đoàn làm việc với Sở Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn Hà Tĩnh. Đại diện Ông Nguyễn Bá Đức – Phó Giám đốc báo cáo tình hình thực hiện các quy định pháp luật về an toàn đập, hồ chứa trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Hiện tại trên toàn tỉnh có tổng 351 hồ chứa nước, với tổng dung tích trên 1,57 tỷ m3 nước.Trong đó có: 01 công trình quan trọng đặc biệt, 40 hồ chứa lớn, 82 hồ chứa và 228 hồ chứa nhỏ; có 89 đập dâng. Về công tác quản lý, khai thác: 02 Công ty TNHH một thành viên thủy lợi khai thác 59 hồ chứa nước, 08 đập dâng; Công ty CP cấp nước Hà Tĩnh quản lý 01 hồ chứa (hồ Bộc Nguyên); số hồ chứa, đập dâng còn lại được phân cấp cho các địa phương quản lý, khai thác. Hàng năm hệ thống hồ đập đã cung cấp nước tưới cho hơn 29.000 ha đất trồng lúa/ vụ và cây trồng cạn, cấp nước phục vụ công nghiệp, dân sinh, nuôi trồng thủy sản, cắt giảm lũ hạ du và cải tạo môi trường sinh thái.

 

Hình ảnh buổi làm việc của Đoàn công tác tại Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Tĩnh

Chiều ngày 26/5/2020 Đoàn làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An. Đại diện Lãnh đạo Sở Nghệ An báo cáo tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập; tiến độ thực hiện các dự án Sửa chữa, nâng cấp đập, hồ chứa nước (Dự án WB8, hỗ trợ cấp bách). Hiện nay trên toàn tỉnh Nghệ An có hơn 1.061 đập, hồ chứa nước, 615 trạm bơm và hơn 6.000 km kênh mương.Trong đó, số lượng hồ chứa phân loại theo Nghị định 114/2018/NĐ –CP là 60 hồ chứa lớn; 216 đập, hồ chứa vừa; 785 đập và hồ chứa nhỏ. Phân cấp quản lý vận hành cho các doanh nghiệp quản lý là 96 hồ; các tổ chức thủy lợi cơ sở và cá nhân quản lý là 956 hồ. Số hồ đã được sửa chữa, nâng cấp là 107 hồ và số hồ chưa được sửa chữa, nâng cấp là 954 hồ.

Các hồ chứa có dung tích vừa và lớn như hồ Vực Mấu, Sông Sào, Vệ Vừng, Khe Đá… Các cống đầu mối tưới, tiêu lớn: Bụ Bà, Diễn Thành, Diễn Thủy, Nam Đàn, Bến Thủy, Nghi Quang; hơn 6.000km kênh mương (có gần 4.300km kênh mương đã được kiên cố hóa), hàng trăm cống tưới tiêu lớn nhỏ; Hàng năm các công trình thủy lợi đã cấp nước tưới cho hơn 262 nghìn ha, giải quyết tiêu cho 52.000 ha, cung cấp nước cho các ngành kinh tế và sinh hoạt của nhân dân góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh.

 
 

Hình ảnh buổi làm việc của Đoàn công tác tại Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An

Sáng ngày 27/8/2020 Chiều ngày 26/5/2020 Đoàn làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa. Đại diện lãnh đạo Chi cục Thủy lợi Thanh hóa báo cáo tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập; tiến độ thực hiện các dự án Sửa chữa, nâng cấp đập, hồ chứa nước (Dự án WB8, hỗ trợ cấp bách). Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 610 hồ chứa (trong đó: 01 hồ chứa do Ban 3 thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý, 44 hồ do Công ty KTCTTL quản lý và 565 hồ do huyện quản lý). Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức kiểm tra và rà soát các công trước mùa mua lũ với 78 hồ chứa bị hư hỏng, mất an toàn; số hồ chứa đã được sửa chữa là 284 hồ. Số hồ chứa đang triển khai thi công, sửa chữa nâng cấp là 29 hồ chứa. Bên cạnh đó Sở đã lập xong phương án ứng phó với tình hình khẩn cấp là 610/610 hồ chứa. Tổ chức lắp đặt quan trắng khí tượng thủy văn chuyên dung là 44/610 hồ chứa. Triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu về hồ chứa nước là 284 hồ chứa… 

 
 

Hình ảnh buổi làm việc của Đoàn công tác tại Chi cục Thủy lợi Thanh Hóa 

Sau khi nghe đại điện phía các địa phương báo cáo, Ông Nguyễn Văn Tỉnh – Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi đề nghị các Sở trong thời gian tới khẩn trương Thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá an toàn đập, hồ chứa nước thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh; Sớm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án nâng cao năng lực quản lý, đảm bảo an toàn và hiệu quả các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2020. Triển khai rà soát, đánh giá các hồ chứa nước nước, đề xuất các giải pháp để thực hiện và gửi về cho Tổng cục Thủy lợi để tổng hợp, báo cáo Bộ, Chính phủ xem xét. Tổ chức triển khai thực hiện các dự án sửa chữa, nâng cấp đập, hồ chứa nước (Dự án WB8, hỗ trợ cấp bách) đảm bảo đúng tiến độ.

Một số hình ảnh đi thực địa tại hồ Kẻ Gỗ - Hà Tĩnh :            

 

  
 
Hình ảnh thực địa tại Hồ Đồi Dốc, Bai Mạ huyện Thạch Thành – Thanh Hóa:
 
 
 
 
 
VPTC
 
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
TIỆN ÍCH
PHẦN MỀM QUẢN LÝ
LIÊN KẾT WEBSITE