- Ngày 02/7/2020, tại trụ sở Tổng cục Thủy lợi, Cục Quản lý công trình thủy lợi tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Cục trưởng Nguyễn Hồng Khanh đã chủ trì Hội nghị.
 
 
Toàn thể lãnh đạo Cục và công chức, người lao động thuộc Cục Quản lý công trình thủy lợi đã tham dự Hội nghị.
 
         Hội nghị đã nghe Phó Cục trưởng Nguyễn Việt Anh trình bày tóm tắt Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; sau khi nghe ý kiến phát biểu của các công chức, lãnh đạo các Phòng, Lãnh đạo Cục, Cục trưởng Nguyễn Hồng Khanh đã ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực, đoàn kết và khắc phục khó khăn của tập thể lãnh đạo, công chức, người lao động để đạt được kết quả tích cực trong 6 tháng đầu năm.
 
 
 

Cục trưởng Nguyễn Hồng Khanh đề nghị toàn thể cán bộ, công chức, người lao động luôn cố gắng, chủ động trong thực hiện nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đặc biệt lưu ý đây là nửa năm cuối cùng của giai đoạn (2015-2020), do vậy, cần tập trung đánh giá những kết quả đạt được của lĩnh vực trong giai đoạn (2015-2020) để chuẩn bị tốt kế hoạch giai đoạn (2021-2025). Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đề nghị tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Thực hiện hiệu quả các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của Cục được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Tổng cục giao tại Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm của Tổng cục và tại các Hội nghị, cuộc họp. Đánh giá kết quả đạt được trong thời gian qua và xây dựng kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn (2021-2025) để phát huy và nâng tầm ngành thủy lợi nói cung.

2. Từng cán bộ, công chức chủ động xây dựng kế hoạch, thực thi hiệu quả nhiệm vụ được phân công trong chiến lược, đề án, kế hoạch đã được phê duyệt; hoàn thiện dự thảo Kế hoạch phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng trình Bộ phê duyệt.

3. Công tác chỉ đạo, điều hành phục vụ sản xuất: Thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết, nguồn nước, khí tượng thủy văn, để tham mưu chỉ đạo, điều hành các giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước ở khu vực Trung Bộ (nguy cơ diễn ra tình hình hạn hán, thiếu nước nghiêm trọng); chuẩn bị tốt các điều kiện để phòng, chống ngập lụt, úng ở khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ; ngập lũ nội đồng ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long; đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa lũ và báo cáo theo quy định hiện hành.

4. Công tác nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi:

- Phối hợp với các cơ quan có liên quan của Bộ Tài chính tiếp tục hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc thực hiện chính sách giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi, trọng tâm là việc xây dựng phương án và thông báo giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và chính sách hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi. Phối hợp chặt chẽ với Cục Quản lý giá, Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính) khảo sát, nắm bắt những vướng mắc trong quá trình triển khai, trên cơ sở đó đề xuất, đẩy nhanh tiến độ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 96/2018/NĐ-CP phù hợp thực tiễn;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan giao nhiệm vụ cho các đơn vị khai thác đối với các công trình thủy lợi đã được đầu tư hoàn thiện để thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, khai thác công trình thủy lợi theo quy định của Luật Thủy lợi. Phối hợp kiện toàn, hoàn thiện mô hình tổ chức đơn vị khai thác hồ Cửa Đạt, Tả Trạch. Tiếp tục đề xuất, hoàn thiện đối với các công trình chuẩn bị được bàn giao trong thời gian tới, như: Tân Mỹ, Ia Mơ, Cái Lớn - Cái Bé...

5. Công tác phát triển thuỷ lợi cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới: Tổ chức thực hiện tiêu chí Thủy lợi trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 sau khi Chính phủ ban hành Chương trình và Bộ tiêu chí; đôn đốc địa phương triển khai thực hiện Nghị định quy định hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước; tổ chức kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương củng cố tổ chức thủy lợi cơ sở quản lý, khai thác công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng; chuẩn bị kế hoạch, tài liệu, hậu cần… để phục vụ “Hội nghị Đánh giá công tác phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng gắn với xây dựng nông thôn mới”, dự kiến tổ chức vào cuối năm 2020.

6. Các nhiệm vụ khác:

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu về quản lý khai thác công trình thủy lợi, chỉ tiêu ngành;

- Nghiên cứu trình Tổng cục để kiến nghị Bộ kiện toàn mô hình tổ chức, bộ máy của Cục tại Quyết định số 25/2017/QĐ-TTg theo hướng tinh gọn, bảo đảm hiệu lực, hiểu quả;

- Phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Truyền thống ngành thủy lợi Việt Nam (28/8/1945-28/8/2020) và các hoạt động khác của Tổng cục, của Cục;

         - Phối hợp với các cơ sở đào tạo có chức năng, nhiệm vụ, năng lực phù hợp, các Ban và địa phương đánh giá nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho các đối tượng làm công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi, đặc biệt là đối với các Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng thủy lợi thuộc Bộ được giao nhiệm vụ khai thác công trình thủy lợi. 
QLCT. 
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
TIỆN ÍCH
PHẦN MỀM QUẢN LÝ
LIÊN KẾT WEBSITE