Để tăng cường  công  tác  quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi, đặc  biệt  trong  mùa mưa lũ và đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) năm 2020 khu vực phía nam (từ Đà Nẵng trở vào), ngày 9/7/2020, tại Lâm Đồng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị “công tác quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi và thực hiện dự án WB8”.

Ông Nguyễn Văn Tỉnh – Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện các đơn vị thuộc Bộ (Tổng cục Thủy lợi; các Vụ: Kế hoạch; Hợp tác Quốc tế; Tổ chức cán bộ; Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi, Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi); Đại diện WB; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Thủy lợi; Chủ đầu tư, Ban Quản lý các Tiểu dự án WB8 của 20 tỉnh phía nam có hồ chứa thủy lợi; một số công ty QLKT đập, hồ chứa thủy lợi,…

 

Toàn cảnh Hội nghị

Theo số liệu thống kê, hiện cả nước đã xây dựng được 7.169 đập, hồ chứa thủy lợi, trong đó có 419 đập dâng có chiều cao trên 5m và 6.750 hồ chứa với tổng chiều dài đập khoảng 1.182 km, tổng dung tích trữ khoảng 14,5 tỷ m3, tạo nguồn nước tưới cho gần 1,1 triệu ha đất nông nghiệp, cấp khoảng 1,5 tỷ m3 nước cho sinh hoạt, công nghiệp; được phân bố tại 45/63 địa phương trên cả nước, bao gồm: 4 hồ chứa quan trọng đặc biệt (Dầu Tiếng, Cửa Đạt, Tả Trạch, Ngàn Trươi); 889 hồ chứa lớn, 1.632 hồ chứa vừa, 4.225 hồ chứa nhỏ.

Hội nghị đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế, phân tích nguyên nhân và bàn các giải pháp để bảo đảm an toàn đập, hồ chứa thủy lợi thời gian tới.

 

Tổng cục trưởng phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, Ông Nguyễn Văn Tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan:

- Triển khai thực hiện quy định pháp luật về an toàn đập, hồ chứa thủy lợi theo Nghị định số 114/2018/NĐ-CP, trước mắt là các nội dung:

+ Quyết định phân loại đập, hồ chứa thủy lợi;

+ Kê khai đăng ký an toàn đập; lập phương án ứng phó thiên tai, phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp…;

- Tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 07/8/2018, số 1786/CT-BNN-TCTL ngày 10/3/2020, công điện số 3658/CĐ-BNN-TCTL ngày 01/6/2020 trong đó:

+ Rà soát năng lực của tổ chức, cá nhân khai thác công trình thủy lợi đảm bảo đáp ứng quy định tại Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 15/4/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi;

+ Tổ chức kiểm tra, đánh giá hiện trạng các đập, hồ chứa thủy lợi, bố trí kinh phí sửa chữa các công trình, hạng mục công trình có nguy cơ mất an toàn;

+ Thành lập và bố trí kinh phí cho hoạt động của Hội đồng tư vấn đánh giá an toàn đập.

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Tiểu dự án thuộc hợp phần công trình Dự án WB8; phối hợp với Tổng cục Thuỷ lợi trong việc thực hiện các hoạt động thuộc hợp phần phi công trình.

ATĐ.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
TIỆN ÍCH
PHẦN MỀM QUẢN LÝ
LIÊN KẾT WEBSITE