Ngày 24/7/2020 dưới sự chủ trì của Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tỉnh, Tổng cục Thủy lợi đã tổ chức Hội nghị để trao đổi, thảo luận các vấn đề liên quan đến các giải pháp kết nối, liên kết nguồn nước giữa các vùng, miền và lưu vực sông trên phạm vi toàn quốc.

Tham dự Hội nghị có đại diện các đơn vị: Vụ Kế hoạch, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Cục Quản lý xây dựng công trình, Viện Quy hoạch Thủy lợi, Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, Trường Đại học Thủy lợi, Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu, Hội Thủy lợi Việt Nam, Hội Đập lớn và Phát triển nguồn nước Việt Nam, Hội Tưới tiêu Việt Nam, Hội Khí tượng thủy văn Việt Nam và một số chuyên gia.

Hội nghị đã nghe Viện Quy hoạch Thủy lợi và Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam trình bày về hiện trạng nguồn nước và các phương án kết nối, liên kết nguồn nước tại các lưu vực sông, các vùng.

 

Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị đã thảo luận, trao đổi về hiện trạng nguồn nước, các quan điểm trong xử lý các vấn đề liên quan đến an ninh nguồn nước, kết nối, chuyển nước trong nội tại lưu vực, giữa các lưu vực và giữa các vùng.

Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tỉnh đề nghị các đơn vị tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các giải pháp liên kết nguồn nước, chuyển nước đảm bảo cấp nước an toàn hiệu quả, đặc biệt phải nghiên cứu kỹ và đề xuất trong Quy hoạch Phòng chống thiên tai và thủy lợi đang chuẩn bị triển khai. 

NN&NSNT

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
TIỆN ÍCH
PHẦN MỀM QUẢN LÝ
LIÊN KẾT WEBSITE