Thực hiện Kế hoạch triển khai lập “Quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”, từ ngày 16 đến ngày 18/10/2020, Tổng cục Thủy lợi (Vụ Nguồn nước và nước sạch nông thôn và Văn phòng Tổng cục) đã tổ chức đoàn công tác làm việc với Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam về tiến độ triển khai các hoạt động phục vụ công tác lập Quy hoạch đồng thời kiểm tra thực tế các tuyến, địa điểm khảo sát địa hình, thủy văn tại khu vực các cửa sông Cung Hầu, Hàm Luông và Cổ Chiên; khảo sát thực tế các khu vực đang bị ngập, úng do ảnh hưởng do mưa lớn kết hợp triều cường tại Thành phố Cà Mau, khu vực sản xuất vùng U Minh Hạ và U Minh Thượng; các khu vực ngập lũ và các công trình kiểm soát lũ vùng thượng đồng bằng sông Cửu Long (tràn Xuân Tô, cống Trà Sư và Tha La) và hệ thống các kênh chuyển nước vùng Tứ giác Long Xuyên.

         Trong quá trình kiểm tra, giám sát đoàn công tác đã trao đổi với Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam về nguyên nhân, phương án và định hướng các giải pháp công trình để kiểm soát lũ, mặn, chống ngập lụt, úng và giữ ngọt phù hợp cho các tiểu vùng đảm an toàn dân sinh, cơ sở hạ tầng và các hoạt động sản xuất; phương án và giải pháp kết nối và chuyển nguồn để cấp nước cho vùng xảy ra hạn hán, thiếu nước. Các định hướng và giải pháp tổng thể sẽ được Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam tiếp tục nghiên cứu, đề xuất trong quá trình lập Quy hoạch.
 
 

Công trình cống, trạm bơm Xuân Hòa cấp nước cho vùng Gò Công, tỉnh Tiền Giang

 

Ngập lũ huyện Trần Văn Thời, Cà Mau, ngày 17/10/2020

 

Lũ khu vực tràn Xuân Tô tỉnh An Giang, ngày 18/10/2020

 

Ngập lũ 5 xã đầu nguồn huyện An Phú tỉnh An Giang, , ngày 18/10/2020

NN&NSNT 
 
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
TIỆN ÍCH
PHẦN MỀM QUẢN LÝ
LIÊN KẾT WEBSITE