Ngày 31/12/2020, Tổng cục Thủy lợi tổ chức cuộc họp lấy ý kiến cho Dự thảo Quy trình vận hành các công trình thuộc dự án Giải quyết ngập do triều khu vực Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Văn Tỉnh- Tổng cục trưởng Tổng cục trưởng chủ trì cuộc họp, thành phần tham dự: Tổng cục Thủy lợi (Vụ Nguồn nước và NSNT, Cục Quản lý công trình thủy lợi, Vụ An toàn đập); Cục Quản lý xây dựng công trình; Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam; Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam; Trường Đại học Thủy lợi; Hội Thủy lợi, Hội Tưới tiêu Việt Nam, Hội Thủy lợi Thành phố Chí Minh; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đại biểu đã nghe đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh trình bày dự thảo Quy trình và những vấn đề liên quan. Các đại biểu tập trung góp ý về bố cục quy trình; làm rõ phạm vi, ranh giới của quy trình; lượng mưa tính toán; vấn đề môi trường, cảnh quan, giao thông thủy; mực nước khống chế khi vận hành…

 

GS. Đào Xuân Học- Chủ tịch Hội Thủy lợi- phát biểu tại cuộc họp

           

Kết thúc cuộc họp, ông Nguyễn Văn Tỉnh, kết luận:

            - Việc xây dựng quy trình phải tuân thủ theo hướng dẫn của pháp luật về thủy lợi;

            - Quy trình xây dựng phải đơn giản, dễ hiểu, thuận tiện cho người quản lý vận hành;

            - Sử dụng mực nước không chế làm đầu vào cho vận hành công trình; Chỉ sử dụng mưa dự báo trong trường hợp thiên tai (mưa lớn, bão, áp thấp);

            - Quy trình vận hành phải bảo đảm giảm được ngập cho Thành phố;

- Đề nghị bổ sung quy định vận hành công trình bảo đảm môi trường và giao thông thủy, trong đó quy định chi tiết vận hành bảo đảm duy trì bảo vệ môi trường nước sông, kênh.

            - Nghiên cứu bổ sung quy trình vận hành bơm;

            - Bổ sung làm rõ tiêu nước đệm trong trường hợp dự báo khi có bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lớn…

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
TIỆN ÍCH
PHẦN MỀM QUẢN LÝ
LIÊN KẾT WEBSITE