Thực hiện kế hoạch công tác nước sạch năm 2018 gắn với NTM và chỉ đạo của lãnh đạo Tổng cục Thủy lợi, từ ngày 02/10-04/10/2018, đoàn công tác của Vụ nguồn nước và NSNT phối hợp với Văn phòng Ban Điều phối Nông thôn mới Trung ương đã đi kiểm tra tình hình cấp nước sạch tại Sóc Trăng và Cà Mau.


Đoàn công tác thăm thực địa công trình cấp nước xã An Thạch 2, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng

Báo cáo của các tỉnh cho thấy mặc dù có nhiều cố gắng các tỉnh đã đạt được những kết quả nhất định có hơn 98% dân số nông thôn có cơ hội sử dụng nước hợp vệ sinh. Tuy nhiên cũng còn nhiều khó khăn, cụ thể (i) có dưới 50% nước sạch đạt tiêu chuẩn quốc gia của Bộ Y tế (mục tiêu đến năm 2020 là 65%); (ii) việc cấp nước chưa thực sự bền vững, người dân vẫn thiếu nước khi hạn hán, xâm nhập mặn hang năm; (iii) tỷ lệ các công trình chưa hiệu quả còn cao; (iv) giá bán nước vẫn thấp hơn giá thành nhưng chưa được bù đắp theo quy định.

Ngoài những nguyên nhân khách quan như biến đổi khí hậu, tình hình hạn hán, xâm nhập mặn, dân cư sống dải rác... thì những nguyên chủ quan cũng cần được quan tâm giải quyết, cụ thể cần xây dựng các nguồn nước bền vững (ưu tiên nguồn nước mặt từ các sông lớn), đảm bảo chất lượng và số lượng; xây dựng chính sách thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp; xây dựng cơ chế giá và hỗ trợ theo đặc thù, nhất là khu vực cấp nước hộ gia đình; mạnh dạn thanh lý các công trình không hoạt động và hoạt động kém hiệu quả;  đề xuất các mô hình tổ chức, quản lý phù hợp.

Việc chuyển đổi từ Trung tâm thành công ty cổ phần, đề nghị UBND các tỉnh hết sức cân nhắc và có lộ trình vì Trung tâm nước là đơn vị sự nghiệp có nhiệm vụ hỗ trợ công tác quản lý nhà nước về nước sạch nông thôn ở địa phương và hoạt động cấp nước nông thôn chủ yếu phục vụ an sinh - xã hội nơi tập trung phần lớn đồng bào vùng sâu, xa, vùng khó khăn và dân tộc thiểu số./.

NN

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
TIỆN ÍCH
PHẦN MỀM QUẢN LÝ
LIÊN KẾT WEBSITE