Mặc dù nguồn nước không bảo đảm yêu cầu nhưng tiến độ lấy nước được thực hiện nhanh, cao hơn cùng kỳ các năm gần đây, nhiều địa phương đã hoàn thành sớm kế hoạch lấy nước trước khi bắt đầu lấy nước Đợt 3, như: Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Hà Nam, Hải Phòng, Hưng Yên, Hải Dương, Phú Thọ.


Tình hình nguồn nước

Để bảo đảm bổ sung nước cho hạ du theo kế hoạch, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã tăng cường phát điện trước các đợt lấy nước khoảng 3 ngày và duy trì tối đa công suất phát điện để dâng mực nước hạ du sông (trừ thời gian Đợt 1); tuy nhiên, trong thời gian các đợt lấy nước, mực nước sông Hồng tại Hà Nội duy trì thấp hơn nhiều so với mức yêu cầu (không thấp hơn +2,2m). Thực tế, tổng số giờ đạt từ +2,2m trở lên trong các đợt lấy nước là 33 giờ, chiếm 13,75% số giờ lấy nước (gồm: Đợt 1 được 5 giờ, Đợt 2 được 22 giờ và Đợt 3 được 6 giờ).

Tổng lượng xả của các hồ chứa thủy điện trong Đợt 1 là 1,18 tỷ m3, Đợt 2 là 1,50 tỷ m3, Đợt 3 là 1,74 tỷ m3, tổng cộng 3 Đợt là 4,42 tỷ m3 nước.

Dòng chảy trong các đợt lấy nước không ảnh hưởng nhiều đến việc lấy nước của các công trình thủy lợi vùng triều những ảnh hưởng khá nghiêm trọng đến khả năng lấy nước của các công trình thủy lợi lớn ở thành phố Hà Nội, tỉnh Bắc Ninh, như: cống Liên Mạc, các trạm bơm Phù Sa, Ấp Bắc, Thanh Điềm (TP Hà Nội), cống Long Tửu (tỉnh Bắc Ninh),....

Tổng lượng nước xả từ các hồ chứa thủy điện ở mức thấp, so với năm 2018 thấp hơn 1,32 tỷ m3, 2017 thấp hơn 0,25 tỷ m3, 2015 thấp hơn 0,65 tỷ m3, chỉ cao hơn năm 2016 khoảng 1,4 tỷ m3 (năm có mưa trái mùa lớn).

Tình hình lấy nước phục vụ gieo cấy

Kết thúc Đợt 1 lấy nước (ngày 24/1), diện tích có nước tổng cộng của các địa phương là 301.100 ha, đạt 54,48% tổng diện tích gieo cấy; kết thúc Đợt 2 (ngày 3/2), diện tích có nước là 459.105 ha, đạt 83,06%; kết thúc Đợt 3 (ngày 22/2/2018), cơ bản các địa phương đã hoàn thành kế hoạch lấy nước cho các diện tích cấp nước phụ thuộc vào dòng chảy bổ sung từ các hồ chứa thủy điện, chỉ còn khoảng gần 450 ha của huyện Mê Linh (thành phố Hà Nội), thuộc khu tưới của trạm bơm Thanh Điềm chưa cấp đủ nước (tính đến 7h ngày 26/2/2019, diện tích có nước của huyện Mê Linh là 4.900/4.900 ha, đạt 100% kế hoạch).

Nhìn chung, mặc dù nguồn nước không bảo đảm yêu cầu nhưng tiến độ lấy nước được thực hiện nhanh, cao hơn cùng kỳ các năm gần đây, nhiều địa phương đã hoàn thành sớm kế hoạch lấy nước trước khi bắt đầu lấy nước Đợt 3, như: Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Hà Nam, Hải Phòng, Hưng Yên, Hải Dương, Phú Thọ. Các địa phương phải lấy nước Đợt 3 gồm Bắc Ninh, Vĩnh Phúc và Hà Nội; trong đó, một số khu vực thường xuyên gặp khó khăn về nguồn nước các năm trước đây nhưng cũng hoàn thành cấp nước sớm hơn các năm trước, như: khu vực thuộc vùng cấp nước của hệ thống thủy lợi Bắc Đuống (tỉnh Bắc Ninh), hệ thống thủy lợi sông Tích (TP Hà Nội); khu vực có tiến độ lấy nước chậm nhất là huyện Mê Linh - TP Hà Nội.

Thông tin chi tiết mời xem tại Báo cáo tổng kết công tác lấy nước./.

TCTL

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
TIỆN ÍCH
PHẦN MỀM QUẢN LÝ
LIÊN KẾT WEBSITE