Để đảm bảo hoàn thành các kết quả và thủ tục cần thiết trước khi đóng khoản vay Chương trình Nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả tại 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng vay vốn WB (gọi tắt là Chương trình PforR), trong hai ngày 27-28/3/2019, Ban Điều phối Chương trình Cấp nước nông thôn – Tổng cục Thủy lợi phối hợp với Trung tâm Quốc gia Nước sạch & VSMTNT đã tổ chức Đoàn công tác kiểm tra, giám sát đánh giá tình hình thực hiện Chương trình PforR tại các tỉnh: Phú Thọ, Vĩnh Phúc. Nội dung làm việc tập trung vào các giải pháp thúc đẩy hoàn thành mục tiêu Chương trình và xử lý các vấn đề còn tồn đọng nhất là các vấn đề về tài chính.


Thăm Hệ thống Công trình cấp nước sinh hoạt tập trung liên 12 xã huyện Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Phúc

Kết quả làm việc với các đơn vị liên quan thuộc hai tỉnh cho thấy dự kiến khi kết thúc Chương trình, các chỉ số giải ngân tỉnh Phú Thọ đều đạt và vượt 100% kế hoạch mục tiêu cam kết theo Hiệp định, tỉnh Vĩnh Phúc dự kiến có 2 chỉ số đạt vượt 100% kế hoạch giao, 3 chỉ số còn lại đạt từ 70-95% kế hoạch giao.

Để đảm bảo hoàn thành kết thúc Chương trình, Ban Điều phối Chương trình đề nghị các tỉnh đẩy nhanh hoàn thành thủ tục tài chính về ghi thu, ghi chi, phân khai kế hoạch nguồn vốn đã giao, bổ sung kế hoạch vốn năm 2019, thanh quyết toán khối lượng đã thực hiện, áp dụng các giải pháp đảm bảo bền vững các chỉ số đầu ra đã đạt được, đặc biệt là về cấp nước và vệ sinh  toàn xã đồng thời hoàn thành yêu cầu chuẩn bị cho công tác tổng kết Chương trình./.

NN

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
TIỆN ÍCH
PHẦN MỀM QUẢN LÝ
LIÊN KẾT WEBSITE