Thực hiện Chỉ thị số 1948/CT-BNN-TCTL ngày 20/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2019, từ ngày 01-03/4/2019, đoàn công tác của Tổng cục Thủy lợi đã đi kiểm tra hiện trạng công trình và công tác bảo đảm an toàn đập, hồ chứa thủy lợi tại các tỉnh Phú Thọ, Ninh Bình. Đoàn do ông Nguyễn Đăng Hà –Vụ trưởng Vụ An toàn đập làm trưởng đoàn.


Hiện trạng thân tràn xả lũ hồ Yên Quang 4, tỉnh Ninh Bình bị hư hỏng

Đoàn đã làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNT và  đi thực địa, kiểm tra hiện trạng các hồ chứa thuộc Tiểu Dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập” (WB8) các tỉnh Phú Thọ, Ninh Bình; trao đổi, thống nhất phương án sửa chữa, nâng cấp đảm bảo an toàn của từng hồ chứa.


Thân tràn xả lũ hồ Yên Quang 4, tỉnh Ninh Bình bị xói lở, bề mặt bê tông bị mục, rỗng, nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa, lũ 2019

Đoàn đã lưu ý Chủ đầu tư đặc biệt quan tâm đến tình hình, tiến độ triển khai các hạng mục công trình quan trọng của hồ Ban tỉnh Phú Thọ (đang thi công) đảm bảo đạt yêu cầu vượt lũ trong mùa mưa năm 2019, đồng thời đáp ứng các yêu cầu về an toàn và kỹ, mỹ thuật công trình. Đoàn cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh chỉ đạo các đơn vị có liên quan thường xuyên kiểm tra, đánh giá an toàn, có phương án bảo đảm an toàn công trình và hạ du các hồ chứa trên địa bàn trong mùa mưa lũ năm 2019.

ATĐ

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
TIỆN ÍCH
PHẦN MỀM QUẢN LÝ
LIÊN KẾT WEBSITE