Ngày 27/11/2019, Đoàn kiểm tra do Vụ Pháp chế Thanh tra (Tổng cục Thủy lợi) - chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT Hưng Yên, Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Hưng Hải và Công ty TNHH MTV KTCTTL tỉnh Hưng Yên kiểm tra đột xuất việc chấp hành pháp luật xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải.

Đoàn kiểm tra tại Công ty Cổ phần Đay và May Hưng Yên, địa chỉ tại Phường An Tảo, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên, ngành nghề chính sản xuất, gia công hàng may mặc.

Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 326/GP-STNMT, ngày 31/8/2015 do Sở Tài nguyên và Môi trường Hưng Yên cấp cho Công ty Cổ phần Đay và May Hưng Yên, thời hạn là 03 năm, lưu lượng xả trung bình theo giấy phép 35 m3/ngày đêm. Đến thời điểm kiểm tra giấy phép đã hết hạn.

 
 
 

Đoàn kiểm tra đang làm việc tại Công ty Cổ phần Đay và May Hưng Yên 
 

Đoàn đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Đay và May Hưng Yên về hành vi xả nước thải vào công trình thủy lợi thuộc diện phải có giấy phép, mà giấy phép đã hết hạn hơn 01 năm, đồng thời yêu cầu Công ty chấm dứt ngay việc xả nước thải không có giấy phép vào kênh Điện Biên, thuộc hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải và hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép, gửi Tổng cục Thủy lợi xem xét.

Cùng ngày, Đoàn kiểm tra tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Hưng Yên, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

Nước thải từ các khu khám, chữa bệnh được thu gom và xử lý, qua kiểm tra hệ thống xử lý nước thải tập trung của Bệnh viện đã bị hỏng, không hoạt động (theo báo cáo của Bệnh viện hệ thống tự động hóa của trạm xử lý bị lỗi trước đây khoảng 02 tuần).

 
 
 
Đoàn kiểm tra Trạm xử lý nước thải tập trung của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Hưng Yên 
 

Giấy phép xả nước thải số 181/GP-STNMT, ngày 22/6/2015 do Sở Tài nguyên và Môi trường Hưng Yên cấp cho Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Hưng Yên, thời hạn là 03 năm, lưu lượng xả trung bình theo giấy phép 50 m3/ngày đêm. Đến thời điểm kiểm tra giấy phép đã hết hạn.

 

 
 
Hệ thống xử lý nước thải tập trung của Bệnh viện đã bị hỏng, không hoạt động
 
 
 
Bể xử lý nước thải tập trung
 

Đoàn đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Hưng Yên về hành vi xả nước thải vào công trình thủy lợi thuộc diện phải có giấy phép, mà giấy phép đã hết hạn hơn 01 năm, đồng thời yêu cầu Bệnh viện dừng ngay việc xả nước thải khi chưa xử lý vào kênh Điện Biên, thuộc hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải. Bệnh viện khẩn trương sửa chữa hư hỏng trạm xử lý nước thải tập trung, để hệ thống hoạt động bình thường, đảm bảo nước thải sau xử lý đạt cột A quy chuẩn QCVN 28:2010/BTNMT và hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép, gửi Tổng cục Thủy lợi xem xét./.

 
PCTTr 
 
 
 
 
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
TIỆN ÍCH
PHẦN MỀM QUẢN LÝ
LIÊN KẾT WEBSITE