Tình hình hạn hán thiếu nước khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

 

Khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có tổng cộng khoảng 1.392 ha sản xuất nông nghiệp (1157 ha lúa, 235 ha cà phê) tại một số địa phương đang bị thiếu nước.

Tỉnh Quảng Nam: Khoảng 351 ha lúa thuộc khu tưới trạm bơm Ái Nghĩa, xã Đại Hòa và thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc bị thiếu nước do phụ thuộc hoàn toàn vào lưu lượng phát điện của thủy điện thượng nguồn.

Tỉnh Khánh Hòa: Khoảng 300 ha lúa đang phải sử dụng các giải pháp bơm tát chống hạn, chủ yếu là lúa, nằm trong các công trình thủy lợi nhỏ trên địa bàn các huyện Diên Khánh (30 ha) và Ninh Hòa (270 ha).

Tỉnh Bình Thuận: Khoảng 500 ha lúa thuộc các huyện Hàm Thuận Bắc và Bắc Bình đang bị thiếu nước, đây là vùng sản xuất tự phát ngoài kế hoạch sản xuất của tỉnh.

Lưu vực sông Sê San: Khoảng 6 ha lúa thuộc địa phận xã Ngọc Réo, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum bị thiếu nước, có nguy cơ bị hạn hán, đây là vùng ngoài công trình thủy lợi.

Lưu vực sông Srêpôk: Khoảng 235 ha cà phê (huyện Lăk, tỉnh Đăk Lăk 25 ha; huyện Cư Jut, Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông 210 ha) bị ảnh hưởng của hạn hán, thiếu nước.

Tình hình xâm nhập mặn khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

Tuần qua, đầu tuần triều xuống và lên lại từ giữa tuần theo kỳ triều cuối tháng 1 Âm lịch. Ranh mặn 4 g/l ở vùng 2 sông Vàm Cỏ (Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây) từ 79-88 km, sâu hơn năm 2016 khoảng 4 km, thấp hơn 36-38 km so với mức sâu nhất năm 2016; vùng cửa sông Cửu Long từ 43-75 km, sâu hơn năm 2016 từ 4-16 km, thấp hơn 1-22 km so với mức sâu nhất năm 2016 (riêng sông Hàm Luông sâu hơn 2 km); vùng ven Biển Tây lớn nhất 50 km, sâu hơn năm 2016 là 3 km, thấp hơn 18 km so với mức sâu nhất năm 2016.

Dự kiến trong tuần tới, xâm nhập mặn có xu hướng tăng đến ngày 25/2/2020 theo kỳ triều lên cuối tháng 1 Âm lịch, sau đó giảm nhẹ đến cuối tuần. Chiều sâu xâm nhập với ranh 4 g/l tại các cửa sông tăng từ 3-5 km so với tuần này. Chi tiết tại các cửa sông như sau:

Sông Vàm Cỏ (Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây): Phạm vi ảnh hưởng sâu nhất từ 85-92 km, cao hơn từ 2-5 km so với cùng kỳ năm 2016, thấp hơn 25-30 km so với mức sâu nhất năm 2016.

Sông cửa Tiểu, cửa Đại: Phạm vi ảnh hưởng sâu nhất khoảng 52 km, sâu hơn 10 km so với cùng kỳ năm 2016, tương đương so với mức sâu nhất năm 2016.

Sông Hàm Luông: Phạm vi ảnh hưởng sâu nhất khoảng 75 km, sâu hơn 12 km so với cùng kỳ năm 2016, cao hơn 2 km so với mức sâu nhất năm 2016.

Sông Cổ Chiên: Phạm vi ảnh hưởng sâu nhất khoảng 45 km, tương đương cùng kỳ năm 2016 và thấp hơn 20 km so với mức mức sâu nhất năm 2016.

Sông Hậu: Phạm vi ảnh hưởng sâu nhất khoảng 46 km, sâu hơn 3 km so với cùng kỳ năm 2016, thấp hơn 14 km so với mức sâu nhất năm 2016.

Sông Cái Lớn: Phạm vi ảnh hưởng sâu nhất khoảng 53 km, sâu hơn 5 km với cùng kỳ năm 2016, thấp hơn khoảng 15 km so với mức sâu nhất năm 2016.

Nội dung chi tiết mời xem tại Bản tin tuần ngày 21/02/2020./.

VPTC 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
TIỆN ÍCH
PHẦN MỀM QUẢN LÝ
LIÊN KẾT WEBSITE