- UBND thành phố vừa có Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND ban hành Quy định về bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn Hà Nội.

 

Các công trình thủy lợi sẽ được bảo vệ chặt chẽ hơn sau khi UBND thành phố ban hành quy định mới.

Quy định trên gồm 3 chương, 12 điều quy định cụ thể về phạm vi vùng phụ cận đối với các công trình thủy lợi; cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi; cột mốc và khoảng cách các mốc chỉ giới... Bên cạnh đó, UBND thành phố cũng quy định trách nhiệm của các sở, ban, ngành... về giám sát, thanh tra, kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật thủy lợi...

UBND cấp huyện có trách nhiệm phối hợp với tổ chức, cá nhân khai thác công trình thủy lợi trong việc công bố công khai mốc giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi; kịp thời xử lý những trường hợp lấn chiếm, sử dụng đất trái phép phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn... 

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 5-7-2020, thay thế Quyết định số 37/2013/QĐ-UBND ngày 18-9-2013 của UBND thành phố về việc ban hành Quy định phạm vi bảo vệ đối với công trình thủy lợi trên địa bàn Hà Nội.

Nguồn: Báo Hà nội mới

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
TIỆN ÍCH
PHẦN MỀM QUẢN LÝ
LIÊN KẾT WEBSITE