Theo thông tin cập nhật trực tuyến trên Website điều hành cấp nước của Tổng cục Thủy lợilúc 16 giờ chiều nay, 556.151 ha đất gieo cấy vụ Đông Xuân 2016 – 2017 khu vực Trung du Đồng bằng Bắc bộ đã đủ nước, đạt 89,59% kế hoạch. 9/12 tỉnh, thành phố đã cơ bản lấy đủ nước gieo cấy.

       Trong ngày, lưu lượng xả trung bình tại hồ thủy điện Hòa Bình là 2.047 m3/s, Thác Bà là 389 m3/s, Tuyên Quang là 654 m3/s và lưu lượng tại Yên Bái là 120 m3/s. Mực nước trên sông Hồng được duy trì ở mức trung bình +2,44 mét, cao nhất vào lúc 9 giờ đạt 2,57 mét.

       Tổng lượng xả của 3 hồ thủy điện kể từ đầu vụ khoảng 4.573,4 triệu m3/s nước (hồ Hòa Bình: 3.006 triệu m3; hồ Thác Bà: 600,7 triệu m3 và hồ Tuyên Quang: 966,7 triệu m3).

       Dự kiến lưu lượng xả trung bình tương ứng ngày 09 - 02 tại hồ Hoà Bình là 1.160 m3/s; hồ Thác Bà là 398 m3/s; hồ Tuyên Quang là 685 m3/s và lưu lượng tại Yên Bái là 130 m3/s.

 

Mực nước

tại Hà Nội

Trị số thực đo

Ngày 07/02

Ngày 08/02

17h

19h

21h

23h

1h

3h

5h

7h

9h

11h

13h

15h

H (cm)

233

230

225

221

225

235

246

256

257

255

248

243

 

Mực nước thực đo trên sông Hồng tại Hà Nội (nguồn: nchmf.gov.vn)

 

Vị trí

TB
Bạch Hạc

TB
Đại Định

Cống
Cẩm Đình

TB
Đan Hoài

Cống
Liên Mạc

Cống
Long Tửu

Trạm TV
HN

Cống Xuân Quan

Cống
Tắc Giang

Cống
Tân Đệ

Cống
Hạ Miêu

Cống
Ngô Đồng

Cống
Múc 2

Mực nước (m)

7,26

4,74

3,04

2,82

2,27

2,36

2,01

1,65

1,30

0,57

1,23

1,39

 

Mực nước tại các trạm đo trên sông Hồng lúc 16 giờ, ngày 80-02

(nguồn: capnuocdongxuan.httl.com.vn)

 

 

Trị số dự báo

Thời gian

Ngày 08/02

Ngày 09/02

17h

19h

21h

23h

1h

3h

5h

7h

9h

11h

13h

15h

H (cm)

240

235

230

235

230

235

245

255

260

255

245

240

Thời gian

Ngày 09/02

Ngày 10/02

17h

19h

21h

23h

1h

3h

5h

7h

9h

11h

13h

15h

H (cm)

235

230

220

210

200

210

220

225

230

235

230

225

 

Dự báo mực nước sông Hồng tại Hà Nội theo lưu lượng xả dự kiến (nguồn: nchmf.gov.vn)

 

       Đến thời 16 giờ (ngày 08 – 02), 556.150,94 ha diện tích gieo cấy đã đủ nước, đạt 89,59% kế hoạch. Các địa phương có tỷ lệ lấy nước cao là Hà Nam (100%), Hải Phòng (100%), Phú Thọ (99), Thái Bình (98,66%), Ninh Bình (97,57%), Nam Định (96,63%), Hưng Yên (96,57%)…

       Chi tiết xem thông tin được cập nhật trực tuyến tại Website: capnuocdongxuan.httl.com.vn

 

Tổng hợp từ httl.com.vn và nchmf.gov.vn          

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
TIỆN ÍCH
PHẦN MỀM QUẢN LÝ
LIÊN KẾT WEBSITE