TT

BÁO CÁO THAM LUẬN

CÁ NHÂN/ĐƠN VỊ

1

Phát biểu của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường

2

Phát biểu của Bộ trưởng Bộ KH&ĐT

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng

3

Phát biểu của Bộ trưởng Bộ TN&MT

Bộ trưởng Trần Hồng Hà

4

Định hướng thủy lợi phục vụ phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với BĐKH

Tổng cục Thủy lợi

5

Lún sụt đất và xói lở vùng ĐBSCL: thực trạng, nguyên nhân và định hướng giải pháp

Tổng cục Phòng chống thiên tai

6

Giải pháp chuyển đổi nông nghiệp bền vững cho các tiểu vùng tại ĐBSCL

Viện CLCS NNPTNT

7

Giải pháp thủy lợi cho vùng ĐBSCL thích ứng với BĐKH

GS. TSKH. Đào Xuân Học

8

Những thách thức đối với ĐBSCL

GS. Trần Thục

9

Mạn đàm về hội nghị phát triển bền vững ĐBSCL

TS Tô Văn Trường

10

Tài nguyên nước: thực trạng - thách thức và định hướng quản lý, sử dụng

Cục QLTNN


Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
TIỆN ÍCH
PHẦN MỀM QUẢN LÝ
LIÊN KẾT WEBSITE