Sáng 11/7/2019, tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng cục Thủy lợi đã chủ trì cuộc họp triển khai thực hiện Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả năm 2019.


Ông Đỗ Văn Thành - Phó Tổng cục trưởng TCTL chủ trì cuộc họp

Cuộc họp có sự tham gia của Ban Điều phối Chương trình cấp nước nông thôn; Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Quản lý môi trường Y tế- Bộ Y tế, Vụ Giáo dục thể chất - Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Quốc gia nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn; đại diện lãnh đạo sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Thủy lơi và Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 21 tỉnh thực hiện Chương trình.

Cuộc họp nhằm đánh giá kết quả thực hiện năm 2018, 6 tháng đầu năm 2019, những khó khăn, tồn tại và kế hoạch triển khai các hoạt động Chương trình 6 tháng cuối năm 2019.

Kết luận buổi họp, Phó Tổng cục trưởng Đỗ Văn Thành đề nghị địa phương họp Ban điều hành Chương trình để phối hợp, chỉ đạo triển khai các hoạt động liên quan giữa 3 ngành Nông nghiệp - Y tế - Giáo dục; báo cáo UBND tỉnh quan tâm ưu tiên giành nguồn lực hơn nữa cho Chương trình; tập trung giải các thủ tục tài chính cũng như kỹ thuật để triển khai các hạng mục của Chương trình theo kế hoạch./.

NN

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
TIỆN ÍCH
PHẦN MỀM QUẢN LÝ
LIÊN KẾT WEBSITE