Hội thảo “Đánh giá tổng thể công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý” do Tổng cục Thủy lợi phối hợp Ngân hàng Thế giới đồng tổ chức tại Thành phố Hải Phòng ngày 12 tháng 7 năm 2019, ông Nguyễn Văn Tỉnh - Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi tới dự và chủ trì hội thảo.


Hội thảo là một trong các hoạt động nằm trong chuỗi các hội nghị, hội thảo được Tổng cục Thủy lợi tổ chức trên cả nước nhằm phục vụ Hội nghị toàn quốc về công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi, dự kiến tổ chức vào cuối năm 2019.

Tham dự Hội thảo có trên 80 biểu, đại diện cho các cơ quan, đơn vị liên quan của Bộ Nông nghiệp và PTNT (Tổng cục Thủy lợi, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Quản lý doanh nghiệp); Bộ Tài chính (Cục Tài chính doanh nghiệp); Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam; Viện Quy hoạch Thủy lợi; Hội Tưới tiêu Việt Nam; Một số Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Thủy lợi, Công ty TNHH MTV KTCTTL và Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi của Bộ và địa phương trực tiếp quản lý, khai thác các công trình thủy lợi đặc biệt, công trình thủy lợi mà việc khai thác và bảo vệ liên quan đến 02 tỉnh trở lên.


Toàn cảnh Hội thảo

Hội thảo được chia làm 02 phần:

Phần thứ nhất: Tổng quan về thực trạng quản lý, khai thác và cơ chế tài chính của các công trình thủy lợi đặc biệt, liên tỉnh của các vùng, miền trên cả nước; 03 báo cáo đã được trình bày bởi các đại diện của Tổng cục Thủy lợi (Cục Quản lý công trình thủy lợi, Vụ Pháp chế Thanh tra) và Viện Kinh tế và Quản lý Thủy lợi.


Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo

Phần thứ hai: Thảo luận của các đại biểu tham dự hội thảo, tham luận tập trung chính vào đánh giá, phân tích các cơ hội, thách thức đối với các đơn vị khai thác công trình thủy lợi (Công ty, Ban, Trung tâm, Chi cục thủy lợi…) đang trực tiếp quản lý công trình đặc biệt, liên tỉnh kể từ khi thực hiện chuyển đổi chính sách thủy lợi phí sang cơ chế giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi theo các quy định mới của Luật Thủy lợi. Các vấn đề khác cũng có thảo luận sôi nổi như: (i) Củng cố, kiện toàn tổ chức khai thác công trình thủy lợi; (ii) Cơ chế tài chính doanh nghiệp; (iii) Xây dựng và ban hành Định mức Kinh tế - Kỹ thuật; (iv) Ký kết, nghiệm thu và thanh lý hợp đồng giữa các Công ty liên tỉnh với các địa phương; (v) Phân bổ hài hòa và giải pháp xử lý tranh chấp, xung đột trong việc sử dụng dịch vụ thủy lợi; (vi) Bảo vệ môi trường, chất lượng nước trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi; (vii) Ứng dụng KHCN trong quản lý, vận hành công trình thủy lợi…


Tham luận của các đại biểu

Kết luận Hội thảo, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tỉnh đề nghị các đơn vị chuyên môn của Tổng cục khẩn trương phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức rà soát, cập nhật số liệu về quản lý, khai thác công trình thủy lợi theo quy định của Luật Thủy lợi và pháp luật có liên quan./.  

QLCT

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
TIỆN ÍCH
PHẦN MỀM QUẢN LÝ
LIÊN KẾT WEBSITE