Ngày 12/9/2019, Đoàn công tác của Tổng cục Thủy lợi do Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tỉnh làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra thực địa tại một số hồ chứa nước (Vực Sụ, Cây Cau, Cao Điền), công trình đầu mối đập dâng Đô Lương và làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Thủy lợi, Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trực thuộc tỉnh Nghệ An, Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 4 về công tác thủy lợi trên địa bàn tỉnh.

 

Làm việc với Đoàn, ông Hoàng Nghĩa Hiếu – Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT và đại diện các bộ phận chuyên môn của Sở đã báo cáo kết quả và kế hoạch cấp nước phục vụ sản xuất vụ Hè Thu - Mùa 2019; tiến độ triển khai dự án WB8, các hồ chứa được hỗ trợ vốn khẩn cấp năm 2019, tình hình an toàn hồ chứa trong mùa mưa lũ 2019; hiện trạng cấp nước sạch nông thôn; đề xuất tham gia Chương trình NSVSMTNT dựa trên kết quả tại 14 tỉnh Miền Trung và Đông Nam bộ (Chương trình mở mới vay vốn WB); tình hình thực hiện Hợp phần 1 Dự án Khôi phục, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An (Jica 2); kết quả triển khai các Văn bản chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tổ chức triển khai thi hành hệ thống pháp luật về thủy lợi. 
 
 
Ông Nguyễn Văn Tỉnh – Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi phát biểu ý kiến
 
Theo đó, vụ Hè Thu – Mùa 2019, Nghệ An chịu ảnh hưởng của nhiều đợt thiên tai (nắng nóng kéo dài từ ngày 3-29/6, các cơn bão số 2, 3, 4), tuy nhiên, nhờ có sự chỉ đạo kịp thời của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Tổng cục Thủy lợi, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Nghệ An đã giảm thiểu được thiệt hại do thiếu nước, hạn hán, mưa lũ gây ra. Tính đến ngày 5/9/2019, diện tích lúa vụ Hè Thu đã thu hoạch được trên 85% diện tích gieo cấy.
 
Về triển khai thi hành hệ thống pháp luật về thủy lợi, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Nghệ An đã chủ trì, tham mưu cho UBND tỉnh Nghệ An ban hành các văn bản chỉ đạo, kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị trên địa bàn tỉnh. Sở cũng đã xây dựng đề án sáp nhập, tổ chức lại các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh.
 
 
  
Hồ chứa Cao Điền
 

Về công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa lũ 2019, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Nghệ An đã ban hành các Văn bản chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công và đảm bảo an toàn công trình đang thi công trong mùa mưa lũ; tham mưu UBND tỉnh Nghệ An ban hành Văn bản đảm bảo an toàn công trình và hạ du các đập, hồ chứa thủy lợi; đồng thời tổ chức các đoàn kiểm tra thực địa một số hồ chứa xung yếu, đang thi công đảm bảo an toàn công trình.

 
Hồ chứa Vực Sụ
 

Về hiện trạng cấp nước sạch nông thôn, hiện nay tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh tại Nghệ An đạt 83%, tỷ lệ người dân nông thôn dùng nước sạch theo quy chuẩn mới đạt 55%. Toàn tỉnh có 514 công trình cấp nước tập trung trong đó chỉ có 60 công trình đảm bảo cấp nước bền vững, ổn định và 454 công trình sử dụng nước mặt từ các khe suối, cấp nước cho từng bản riêng lẻ ở các huyện vùng núi cao và hiệu quả hoạt động còn thấp. 

 
 
 
 Hồ chứa Cây Cau
 
Thay mặt cho Đoàn công tác, ông Nguyễn Văn Tỉnh – Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi đã đánh giá cao việc chủ động của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An trong việc triển khai các Văn bản quy phạm pháp luật về thủy lợi, phối hợp với các sở, ban ngành có liên quan trong việc đảm bảo tiến độ các dự án nâng cấp, sửa chữa hồ chứa nước thủy lợi, đảm bảo phục vụ sản xuất nông nghiệp, dân sinh và an toàn công trình.
 
Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn công trình trong mùa mưa lũ năm 2019 và nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh trong bối cảnh thời tiết diễn biến cực đoan thời gian tới, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tỉnh đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thi công sửa chữa, nâng cấp công trình, đồng thời thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết, mưa để có kế hoạch tích nước hợp lý các hồ chứa thủy lợi vừa đảm bảo an toàn vừa phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2019-2020; đồng thời, hoàn thiện tổ chức khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh để nâng cao hiệu quả quản lý khai thác công trình thủy lợi. 
 
 
 
Công trình đập dâng Đô Lương
 

QLCT

 
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
TIỆN ÍCH
PHẦN MỀM QUẢN LÝ
LIÊN KẾT WEBSITE