Báo cáo
TT
SỐ VB
NGÀY CÓ HIỆU LỰC
NGÀY BAN HÀNH
TÊN VĂN BẢN
1
115/BC-TCTL-QLCT
05/04/2019
05/04/2019
2
/BC-TCTL-QLCT
15/03/2019
15/03/2019
3
1613/BC-BNN-TCTL
06/03/2019
06/03/2019
4
98/BC-TCTL-QLCT
05/03/2019
05/03/2019
5
96/BC-TCTL-QLCT
28/02/2019
28/02/2019
6
/BC-TCTL-QLCT
23/02/2019
23/02/2019
7
64/BC-TCTL-QLCT
22/02/2019
22/02/2019
8
62/BC-TCTL-QLCT
21/02/2019
21/02/2019
9
59/BC-TCTL-QLCT
20/02/2019
20/02/2019
10
56/BC-TCTL-QLCT
19/02/2019
19/02/2019
11
54/BC-TCTL-QLCT
18/02/2019
18/02/2019
12
/BC-TCTL-QLCT
17/02/2019
17/02/2019
13
/BC-TCTL-QLCT
16/02/2019
16/02/2019
14
/BC-TCTL-QLCT
04/02/2019
04/02/2019
15
38/BC-TCTL-QLCT
25/01/2019
25/01/2019
16
35/BC-TCTL-QLCT
24/01/2019
24/01/2019
17
33/BC-TCTL-QLCT
23/01/2019
23/01/2019
18
25/BC-TCTL-QLCT
21/01/2019
21/01/2019
19
/BC-TCTL-QLCT
11/01/2019
11/01/2019
20
/BC-TCTL-QLCT
23/11/2018
23/11/2018
12345
TIỆN ÍCH
PHẦN MỀM QUẢN LÝ
LIÊN KẾT WEBSITE