Báo cáo
TT
SỐ VB
NGÀY CÓ HIỆU LỰC
NGÀY BAN HÀNH
TÊN VĂN BẢN
1
/BC-TCTL-QLCT
04/02/2019
04/02/2019
2
38/BC-TCTL-QLCT
25/01/2019
25/01/2019
3
35/BC-TCTL-QLCT
24/01/2019
24/01/2019
4
33/BC-TCTL-QLCT
23/01/2019
23/01/2019
5
25/BC-TCTL-QLCT
21/01/2019
21/01/2019
6
/BC-TCTL-QLCT
11/01/2019
11/01/2019
7
/BC-TCTL-QLCT
23/11/2018
23/11/2018
8
260/BC-TCTL-QLCT
16/11/2018
16/11/2018
9
252/BC-TCTL-QLCT
09/11/2018
09/11/2018
10
239/BC-TCTL-QLCT
26/10/2018
26/10/2018
11
/BC-TCTL-QLCT
19/10/2018
19/10/2018
12
235/BC-TCTL-QLCT
19/10/2018
19/10/2018
13
/BC-TCTL-QLCT
12/10/2018
12/10/2018
14
228/TCTL-QLCT
09/10/2018
09/10/2018
15
/BC-TCTL-QLCT
05/10/2018
05/10/2018
16
217/BC-TCTL-QLCT
28/09/2018
28/09/2018
17
/TCTL-QLCT
15/09/2018
15/09/2018
18
209/BC-TCTL-QLCT
14/09/2018
14/09/2018
19
206/TCTL-QLCT
12/09/2018
12/09/2018
20
/BC-TCTL-QLCT
31/08/2018
31/08/2018
1234
TIỆN ÍCH
PHẦN MỀM QUẢN LÝ
LIÊN KẾT WEBSITE