Tên văn bản :  Thông tư số 10/2016/TT-BKHĐT Quy định chi tiết việc giám sát, theo dõi và kiểm tra hoạt động đấu thầu (Thay thế Thông tư 01/2011/TT-BKHĐT ngày 04/11/2011)
Loại văn bản :  Thông tư
Cấp ban hành :  Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Lĩnh vực :  Đầu tư, XDCB
Số văn bản :  10/2016/TT-BKHĐT
Mã văn bản :  10/2016/TT-BKHĐT
Người ký :  Nguyễn Chí Dũng
Trích yếu : 
File đính kèm : 
Ngày ban hành :  22/07/2016
Ngày có hiệu lực :  09/09/2016
TIỆN ÍCH
PHẦN MỀM QUẢN LÝ
LIÊN KẾT WEBSITE