TT Tên biểu mẫu Download (Tải về)
1 Đề cương Báo cáo hiệu quả hoạt động của công trình thủy lợi mà việc khai thác và bảo vệ liên quan đển 2 tỉnh (BC Theo theo văn bản số 978/TCTL-QLCT) Tải về
2 Báo cáo xây dựng Đề án cấp nước sinh hoạt nông thôn cho vùng khó khăn về nguồn nước, thường xuyên hạn hán, xâm nhập mặn (báo cáo theo văn bản số 1275/TCTL-NN ngày 13/7/2020) Tải về
3 Công văn 1345: Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị định số 96/2018/NĐ-CP -Gửi Sở Nông nghiệp Tải về
4 CV1346 Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị định số 96/2018/NĐ-CP - Tổ chức khai thác CTTL Tải về
5 Báo cáo Kết quả triển khai thi hành Luật Thủy lợi (thực hiện theo văn bản: 8161/BNN-TCTL ngày 19/10/2018 và Chỉ thị 3426/CT-BNN-TCTL) Tải về
6 Biếu mẫu báo cáo theo Quyết định số 3201/QĐ-BNN-KH ngày 26/11/2010; số 1400/QĐ/BNN-KH ngày 05/5/2014 về chế độ báo cáo thống kê ngành. Tải về
7 Dự thảo Quy trình vận hành hệ thống kênh Đông Dầu Tiếng- kênh chính Đức Hòa Tải về
8 Đề cương báo cáo hiệu quả hoạt động của hệ thống thủy lợi Bộ NN&PTNT đang quản lý (Báo cáo theo văn bản số 675/TCTL-QLCT ngày 24/4/2020) Tải về
9 CV gửi địa phương hỗ trợ CPIM Tải về
10 CV gửi địa phương đánh giá tiềm năng thủy lợi khác Tải về
11 Báo cáo quyết toán kinh phí năm 2019 Chương trình PforR Tải về
12 Hướng dẫn xây dựng kế hoạch Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn tại 21 tỉnh (theo công văn 877/TCTL-NN) Tải về
13 Phụ lục kèm theo công văn Hướng dẫn rút vốn gửi các tỉnh Tải về
14 Tài liệu kèm theo công văn 833/PCTT-KSAT về góp ý dự thảo danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Bà Rịa Vũng tàu Tải về
15 Phụ lục kèm CV 68 hướng dẫn rút vốn PforR năm 2018 Tải về
16 Mẫu văn bản đề nghị rút vốn PforR năm 2018 Tải về
17 Tài liệu hướng dẫn thực hiện lồng ghép giới, làm việc với người dân tộc thiểu số và dinh dưỡng Tải về
18 Đề cương báo cáo kết quả thực hiện quyết định số 211/1998/QĐ-BNN-QLN Tải về
19 Các tiêu chuẩn theo công văn 973/TCTL-QLCT ngày 18/7/2018 Tải về
20 Báo cáo kết quả kiểm đếm Chương trình PforR Tải về
123
TIỆN ÍCH
PHẦN MỀM QUẢN LÝ
LIÊN KẾT WEBSITE