TT Tên biểu mẫu Download (Tải về)
1 Đề án tổ chức quản lý, khai thác CTTL do Bộ quản lý Tải về
2 Hướng dẫn xây dựng kế hoạch Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn tại 21 tỉnh (theo công văn 877/TCTL-NN) Tải về
3 Phụ lục kèm theo công văn Hướng dẫn rút vốn gửi các tỉnh Tải về
4 Tài liệu kèm theo công văn 833/PCTT-KSAT về góp ý dự thảo danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Bà Rịa Vũng tàu Tải về
5 Phụ lục kèm CV 68 hướng dẫn rút vốn PforR năm 2018 Tải về
6 Mẫu văn bản đề nghị rút vốn PforR năm 2018 Tải về
7 Tài liệu hướng dẫn thực hiện lồng ghép giới, làm việc với người dân tộc thiểu số và dinh dưỡng Tải về
8 Đề cương báo cáo kết quả thực hiện quyết định số 211/1998/QĐ-BNN-QLN Tải về
9 Các tiêu chuẩn theo công văn 973/TCTL-QLCT ngày 18/7/2018 Tải về
10 Báo cáo kết quả kiểm đếm Chương trình PforR Tải về
11 Sổ tay điều chỉnh hướng dẫn Chương trình 21 tỉnh Tải về
12 Sổ tay hướng dẫn Quản lý công trình cấp nước nông thôn cấp xã Tải về
13 Phụ lục Tổng hợp nhu cầu vốn đầu tư thực hiện Chương trình PforR_kem CV 1552 Tải về
14 Tài liệu Hội thảo hướng dẫn xây dựng phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai Tải về
15 Báo cáo thẩm định kết quả kiểm đếm năm 2017 Chương trình 8 Tỉnh Tải về
16 Báo cáo thẩm định kết quả kiểm đếm năm 2017 Chương trình 21 Tỉnh Tải về
17 Phụ lục báo cáo kết quả thực hiện các chỉ số giải ngân giai đoạn 2013-2018 của Chương trình PforR Tải về
18 Biểu mẫu báo cáo kết quả Chương trình 21 tỉnh năm 2018 Tải về
19 Biểu mẫu báo cáo kết quả thực hiện Chương trình 08 tỉnh năm 2018 Tải về
20 Sổ tay điều chỉnh hướng dẫn thực hiện Chương trình 21 tỉnh Tải về
12
TIỆN ÍCH
PHẦN MỀM QUẢN LÝ
LIÊN KẾT WEBSITE