TT Tên biểu mẫu Download (Tải về)
1 Các tiêu chuẩn theo công văn 973/TCTL-QLCT ngày 18/7/2018 Tải về
2 Báo cáo kết quả kiểm đếm Chương trình PforR Tải về
3 Sổ tay điều chỉnh hướng dẫn Chương trình 21 tỉnh Tải về
4 Sổ tay hướng dẫn Quản lý công trình cấp nước nông thôn cấp xã Tải về
5 Hướng dẫn xây dựng kế hoạch Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn tại 21 tỉnh (theo công văn 877/TCTL-NN) Tải về
6 Phụ lục kèm theo công văn Hướng dẫn rút vốn gửi các tỉnh Tải về
7 Tài liệu kèm theo công văn 833/PCTT-KSAT về góp ý dự thảo danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Bà Rịa Vũng tàu Tải về
8 Phụ lục kèm CV 68 hướng dẫn rút vốn PforR năm 2018 Tải về
9 Mẫu văn bản đề nghị rút vốn PforR năm 2018 Tải về
10 Tài liệu hướng dẫn thực hiện lồng ghép giới, làm việc với người dân tộc thiểu số và dinh dưỡng Tải về
11 Đề cương báo cáo kết quả thực hiện quyết định số 211/1998/QĐ-BNN-QLN Tải về
12 Biểu mẫu xây dựng kế hoạch Chương trình PforR năm 2019 Tải về
13 Hướng dẫn lập hồ sơ phương án giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi (kèm theo văn bản 192/QLCT-KTTL) Tải về
14 Báo cáo Cơ sở hạ tầng 4 tỉnh ứng phó biến đổi khí hậu Tải về
15 Mẫu báo cáo số liệu thống kê ngành theo Công văn số 605/TCTL-QLCT Tải về
16 Mẫu phiếu điều tra ICT Index 2018 Tải về
TIỆN ÍCH
PHẦN MỀM QUẢN LÝ
LIÊN KẾT WEBSITE