TT Tên biểu mẫu Download (Tải về)
1 Phụ lục kèm CV 68 hướng dẫn rút vốn PforR năm 2018 Tải về
2 Mẫu văn bản đề nghị rút vốn PforR năm 2018 Tải về
3 Hướng dẫn xây dựng kế hoạch Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn tại 21 tỉnh (theo công văn 877/TCTL-NN) Tải về
4 Phụ lục kèm theo công văn Hướng dẫn rút vốn gửi các tỉnh Tải về
5 Tài liệu kèm theo công văn 833/PCTT-KSAT về góp ý dự thảo danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Bà Rịa Vũng tàu Tải về
6 Biểu mẫu xây dựng kế hoạch Chương trình PforR năm 2019 Tải về
7 Hướng dẫn lập hồ sơ phương án giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi (kèm theo văn bản 192/QLCT-KTTL) Tải về
8 Báo cáo Cơ sở hạ tầng 4 tỉnh ứng phó biến đổi khí hậu Tải về
9 Mẫu báo cáo số liệu thống kê ngành theo Công văn số 605/TCTL-QLCT Tải về
10 Mẫu phiếu điều tra ICT Index 2018 Tải về
TIỆN ÍCH
PHẦN MỀM QUẢN LÝ
LIÊN KẾT WEBSITE