THÔNG TIN TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH CẤP NƯỚC 21 TỈNH

CÁC BÁO CÁO THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNHTT Tên biểu mẫu Download (Tải về)
1 Tài liệu hướng dẫn thực hiện lồng ghép giới, làm việc với người dân tộc thiểu số và dinh dưỡng Tải về
2 Hướng dẫn xây dựng kế hoạch Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn tại 21 tỉnh (theo công văn 877/TCTL-NN) Tải về
3 Báo cáo kết quả kiểm toán tài liệu các chỉ số giải ngân Tải về
4 Báo cáo thẩm định kết quả 2019 - Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và Nước sạch nông thôn tại 21 tỉnh Việt Nam Tải về
TIỆN ÍCH
PHẦN MỀM QUẢN LÝ
LIÊN KẾT WEBSITE