THÔNG TIN TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH CẤP NƯỚC 21 TỈNH

CÁC BÁO CÁO THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNHTT Tên biểu mẫu Download (Tải về)
1 Tài liệu hướng dẫn thực hiện lồng ghép giới, làm việc với người dân tộc thiểu số và dinh dưỡng Tải về
2 Hướng dẫn xây dựng kế hoạch Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn tại 21 tỉnh (theo công văn 877/TCTL-NN) Tải về
3 Báo cáo kết quả kiểm toán tài liệu các chỉ số giải ngân Tải về
4 Báo cáo thẩm định kết quả 2019 - Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và Nước sạch nông thôn tại 21 tỉnh Việt Nam Tải về
5 Dự thảo BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH MỞ RỘNG QUY MÔ VỆ SINH VÀ NƯỚC SẠCH NÔNG THÔN DỰA TRÊN KẾT QUẢ Tải về
TIỆN ÍCH
PHẦN MỀM QUẢN LÝ
LIÊN KẾT WEBSITE